کلیدواژه‌ها = تفکر راهبردی
دستیابی به نوآوری سازمانی از مسیر هوشمندی رقابتی و تفکر راهبردی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 21-38

عباسعلی رستگار؛ امین عارفی؛ محمد هیزجی


تحلیل نقش تفکر راهبردی در رهبری تحول‌آفرین

دوره 6، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 183-210

عادل صلواتی؛ فرزاد کمانگر


آسیب‌شناسی تفکر راهبردی مدیران ارشد و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 255-284

احمد سلمانی قهیازی؛ نبی‌اله دهقان؛ رضا انجم شعاع؛ صمد فتحی