کلیدواژه‌ها = شرکت‌های کوچک و متوسط
الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 147-167

پرویز کفچه؛ آرمان احمدی زاد؛ آرمان ساعدپناه


تدوین راهبرد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بستر تجارت جهانی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 19-37

پریوش زاهدی تهرانی؛ ابراهیم وکیل یزدی؛ فاطمه خواجه فینی


شناسایی مؤلفه‌های بازاریابی نوآورانه در شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری محور

دوره 2، شماره 7، آذر 1390، صفحه 83-98

مهران رضوانی؛ کامبیز طالبی؛ سعید توکلیان