نویسنده = مسعود کسایی
راهبرد توسعه نیمرخ کارآفرینی دانش‌آموختگان آموزش عالی

دوره 3، شماره 11، آذر 1391، صفحه 89-107

مژده نیلچیان؛ مسعود کسایی


طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت

دوره 2، شماره 5، خرداد 1390، صفحه 83-109

سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ سید محمود حسینی؛ مسعود کسایی؛ مجتبی لشکربلوکی