کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
تدوین مقیاس هویت ملی مصرف‌کننده در مصرف کالای داخلی: مطالعه صنعت پوشاک ایران

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 145-168

مرتضی مداح؛ مجید محمد شفیعی؛ حسین رضایی دولت آبادی


مدل‌سازی پویای بهینگی زنجیره تأمین صنعت برق کشور

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 205-227

مجتبی امیدیان؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبدالله حیدریه


طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد

دوره 6، شماره 23، آذر 1394، صفحه 19-41

بهروز دری؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ مریم بهرامی‌نسب