کلیدواژه‌ها = اشتغال
طراحی مدل اجرای راهبرد در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 23-40

مهدی حقیقی کفاش؛ لادن صیاف؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ وحید خاشعی


تأثیر توسعه فرصت‌های گردشگری بر کاهش بیکاری

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 239-260

حامد دست‌نشان؛ حسین عابدی؛ علیرضا محمدی‌نصب