نویسنده = ابوالقاسم ابراهیمی
راهبردهای حمایت از شرکت‌های خدمات بازاریابی صادراتی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1393، صفحه 171-195

محمدرضا سعادت؛ ابوالقاسم ابراهیمی


تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی

دوره 5، شماره 18، شهریور 1393، صفحه 155-175

عبدالحسین کرمپور؛ ابوالقاسم ابراهیمی


سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ

دوره 4، شماره 13، خرداد 1392، صفحه 163-187

ابوالقاسم ابراهیمی؛ زهرا جافری؛ ایوب احمدی؛ لیلا نصرالهی وسطی