راهبردهای حمایت از شرکت‌های خدمات بازاریابی صادراتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 استادیار، دانشگاه شیراز

چکیده

حضور در بازارهای خارجی یک تصمیم راهبردی به‌حساب می‌آید بنابراین، یک شرکت قبل از تصمیم‌گیری درباره گسترش فعالیت‌های خود به خارج از مرزهای کشور باید درک روشنی از محیط بازاریابی بین‌المللی داشته باشد به‌منظور رفع این نیاز و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های صادراتی، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات بازاریابی صادراتی می‌توانند خدمات مفیدی را ارائه نمایند. به‌منظور شکل‌دهی و گسترش بیشتر مؤسساتی ارائه‌دهنده خدمات بازاریابی صادراتی، مقاله حاضر با انجام دو نظرسنجی جداگانه از مدیران مؤسساتی مذکور و مشتریان آن‌ها به بررسی راهکارهای حمایتی لازم از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی پرداخته است. این مقاله، بر اساس مجموعه مطالعات، بررسی‌ها و استفاده از نظرات خبرگان بازاریابی کشور، چهار خرده نظام به‌منظور حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی ارائه داده است که عبارت‌اند از: نظام قانون‌گذاری؛ نظام حمایت و پشتیبانی؛ نظام اطلاع‌رسانی و نظام نظارت و ارزیابی. حمایت‌های مورد نیاز این مؤسسات در شش دسته طبقه‌بندی شدند که عبارت‌اند از: مشاوره‌ای، اطلاعاتی، حقوقی، پژوهشی، آموزشی، مالی و پشتیبانی. علاوه بر این رتبه‌بندی این حمایت‌ها نیز مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to Support Export Management Companies

نویسندگان [English]

  • Mahammad Reza Saadat 1
  • Abolghasem Ebrahimi 2
1 Institute of Trade Study and research
2 Assistant Professor, Shiraz University
چکیده [English]

Being present in international markets is considered as a strstegic decision. So, every company before expanding its operations across its home borders, must develop a clear understanding about international marketing environment. To meet this need and expanding exporting companies operations, Export Management Companies (EMCs) can provide very useful services. In order to establish and further development of EMCs, this paper conducted two distinct surveys, asking marketing services’ executive managers and customers to realize necessary supported approaches which should be provided by public sector institutes and governmental bodies. Based on prior studies, investigations and experts’ opinions, this paper presented four subsystems to support marketing services agencies including law-making systems, support systems, informing systems and “Monitoring-Assessment” systems.Additionally, these supporting systems were ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expanding Marketing
  • Marketing Researches
  • Marketing Management Companies
 
1. دفتر برنامه‌ریزی تجاری (1386). وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی. تهران: سازمان توسعه تجارت ایران.
2. روستا, احمد. ونوس, داور، ابراهیمی, عبدالحمید (1388). مدیریت بازاریابی. تهران: انتشارات سمت.
3. مرکز نوسازی و توسعه فناوری اداری (1386). راهنمای دریافت تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی در حوزه خدمات مشاوره مدیریت. تهران: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری.
4. سعادت، محمدرضا (1391). تدوین بسته سیاستی توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در روستاها و شهرهای کوچک، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
5. Asian Productivity Organization (2001). Export orientation for small and medium enterprises.APO
6. Baker, M. J., & Hart, S. J. (2008). The Marketing Book (6th ed). Butterworth-Heinemann.
7. Boone, L. E., & Kurtz, D. L. (2007). Contemporary Marketing (13th ed.). South-Western College Publication.
8. Daft, R. L. (2006). Understanding the Theory and Design of Organizations. South-Western.
9. Dwyer, R. F., & Tanner, J. F. (2003). Business Marketing:Connecting Strategy,Relationships,and Learning (2nd ed.). McGraw-Hill, inc.
10. Gilmore, A. (2003). Services, Marketing and Management (1st ed.). Sage Publications.
11. Harrison, T. (2000). Financial Services Marketing (1st ed.). Prentice Hall.
12. Hutt, M. D., & Speh, T. W. (2006). Business Marketing Management (4th ed.). South-Western
13. Kotler, P., & Armstrong, G. (2006). Principle of Marketing (11th ed.). Prentice-Hall,Inc
14. Lovelock, C., & Wirtz, J. (2003). Services Marketing. Prentice Hall