دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 1-188 
3. استراتژی طراحی مدل‌ تولید پایدار صنایع

صفحه 75-96

مهروز ایرجی؛ احمدرضا قاسمی؛ حسن فارسیجانی؛ رسول ثانوی‌فرد


4. طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تأمین صنعت خودروسازی

صفحه 97-114

محمود یحیی زاده فر؛ عادل آذر؛ حسنعلی آقاجانی؛ علی فرهادیان


5. تبیین استراتژی‌های تبلیغات سیاسی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری

صفحه 115-130

علیرضا فضل‌زاده؛ محمدرضا انبیایی؛ محمدعلی متفکر آزاد


7. همسوسازی اجرای طرح‌های پژوهشی با استراتژی پژوهش

صفحه 165-188

ناصر شهسواری‌پور؛ حسین صیادی تورانلو؛ شهلا حیدربیگی