تدوین الگوی توسعۀ صادرات سنگ‌های تزئینی کارشده ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارائه الگوی صادرات سنگ‌های تزئینی فرآوری شده ایران به کشورهای هم‌جوار برای بهبود و توسعۀ صادرات آن است. توجه به الگوی رفتاری تقاضای مصرف‌کنندگان خارجی می‌تواند در موفقیت راهبردهای توسعۀ صادرات هر کشور عرضه‌کننده کالا، نقش مؤثری ایفا نماید. از این‌رو با بررسی پیشینه علمی حوزه صادرات و تجارت خارجی کشورها، شش عامل اصلی تأثیرگذار بر توسعۀ صادرات این کالا شامل: عوامل مدیریتی، راهبردهای بازاریابی، فعالیت‌های اجرایی، منابع مالی و انسانی، فرآوری سنگ و عوامل برون‌سازمانی جهت این تحقیق انتخاب گردید. سپس، داده‌ها از دو گروه خبرگان صنعت سنگ ایران و تولید و صادرکنندگان، جمع‌آوری‌شده و برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های گروه اول از روش‌های کیفی (مصاحبه‌های عمیق) و جهت گروه دوم، از روش‌های کمی از طریق طراحی پرسشنامه‌ای مشتمل بر 36 سؤال استفاده شد. نتایج نشان دادند که تأثیرعامل فعالیت‌های اجرایی (روند انجام صادرات پس از تولید) ازنظر هر دو گروه در رتبه اول قرار دارد. در مرتبه بعدی، خبرگان به عوامل مالی و انسانی تأکید داشتند درحالی‌که ازنظر تولید و صادرکنندگان، عامل فرآوری سنگ به‌عنوان الویت دوم مؤثر بر توسعۀ صادرات سنگ‌های تزئینی فرآوری شده ایران شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designed the Pattern of Iran's Exports of Processed Stones

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rousta 1
  • Mohammad Reza Hamidizadeh 2
  • Seyyed Mahmoud Hosseini 1
  • Akbar Lorpari Zanganeh 1
1 Shahid Beheshti University
2 Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti Gniversity, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The paper's aim is to develope a model for the regional decorative stone export by using six independent variables including managerial activities, marketing activities, implementation activities, financial and human resources activities, marble processing activities and external factors (such as inflation and government intervention). Data were gathered and analyzed from two groups of stone industry experts using qualitative analysis (In-depth interview) and marble producers and exporters usingquantitative analysis (36-question questionnaire). The results have showed that implementation activities took the first place in both analyses. In the next place, the experts emphasized on financial and human recourse activities while other group chose marble processing activities as the second most important variable affecting the development of decorative stone export.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export
  • Decorative Stones
  • Target Markets
 
2. بازرگان، عباس (1384). آشنایی با روش‌های تحقیق کیفی در علوم رفتاری، رویکردهای فلسفی و پارادایم‌های تحقیق کیفی، جزوه درسی از دفتر آموزش‌های کوتاه‌مدت و تخصصی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شماره 1.
3. دانایی فرد، حسن؛ اسلامی، آذر (1390). کاربرد راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل؛ ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، تهران نشر دانشگاه امام صادق.
4. دعایی، حبیب‌الله؛ حسینی نژاد، زهرا (1387). نقش راهکار آمیخته بازاریابی در عملکرد صادراتی بنگاه‌ها با تأکید برآمیخته محصول، نشریه بررسی‌های بازرگانی، ص 31-42.
5. ده یادگاری، سعید؛ انواری رستمی، علی‌اصغر؛ کرد ناییچ، اسدالله (1384). بررسی رابطه بین ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی شرکت‌های ایرانی صادرکننده سنگ‌های تزئینی، پژوهشنامه بازرگانی، ص 133-152.
6. رنجبران، بهرام (1387). بازاریابی و مدیریت بازار، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
7. صفا مهر، علی (1384). بررسی عوامل مؤثر بر صادرات سنگ‌های ساختمانی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، رساله کارشناسی ارشد.
8. صادقی و همکاران (1391). تأثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت‌ها.
9. کرم­پور، عبدالحسن.شریفی؛ کیومرث. صفابخش؛ شهلا. (1391) . ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی بر اساس راهبرد رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی، نشریه مدیریت بازرگانی، ص113-128.
10. کمالی اردکانی، مسعود. (1393). راه‌کارهای عملی و مؤثر تجارت با بازار چین "صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری"، همایش کاربردی تجارت با چین، مرکز آموزش بازرگانی.
 11. Andersson, M, & Johansson, S, (2010). Human Capital and the Structure of Regional Export Flows, Technology in Society 32, P: 230-240.
12. Beleska-Spasova,E Glaister,K Stride,C (2012)., Resource determinants of strategy and performance: The case of British exporters, Journal of World Business 47, P: 635–647.
13. Bernard, Andrew, & J. Bradford Jensen. (1998). Understanding the U.S Export Boorm. NBER Working Papers No. 6438.
Cambrigje, MA: National Bureau of Economic Research (March).
14. Bernard, Anderw, & J. Bradford Jensen. (1999). Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect, or Both? Journal of International Economics 47:1-25.
15. Chen, Minjia. Guarigliab, Alessandra. (2013). Internal financial constraints and firm productivity in China: Do liquidity and export behavior make a difference?. Journal of Comparative Economics
16. De Maeseneire. Claeys, Tine. (2012). SMEs, foreign direct investment and financial constraints: The case of Belgium International Business Review, 2012, vol. 21, issue 3, pages 408-424
17. Giles, D.C. (2002). Advanced research methods in psychology.Londen: Routledge.
18. Kuppusamy, Jayanty.Anantharaman, R.N., (2012). The Link between Export Performance and Export Development: Does Managements’ Motivation Play a Role? Journal of Organizational Management Studies Faculty of Business and Law, Multimedia University (Malacca Campus), Malacca, Malaysi
19. O’Cass,Aron.Ngo, Liem Viet.Heirati, Nima. (2012) "Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences: Empirical evidence from a region-within-country economy context"Australasian Marketing Journal (AMJ) 20 224-233
20. Stoian, M Rialp,A Rialp,J (2011)., Export performance under the microscope: A glance through Spanish lenses, International Business Review 20,P: 117–135.
21. Van, Biesebroech, Growth and Productivity Growth in African Manufacturing Economic Development and Cultural Change 53 (3). P: 545-583.