پویایی‌شناسی استراتژیک صنعت روانکارها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه امام حسین

2 استادیار، دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور

چکیده

زنجیرۀ ارزش1بیانگر دو دسته فعالیت‌­های اصلی و پشتیبان در سازمان­‌های تولیدی است. راهبرد سازمان باید موضوعات مختلف راهبردی را که در فعالیت­‌های اصلی و پشتیبان شناسایی شد‌‌ه‌­اند، پوشش داده و عوامل تأثیرگذار بر این موضوعات را در نظر داشته باشد و بر مبنای تحلیل موضوعات راهبردی موجب ایجاد همسویی و هم‌­افزایی راهبردی در میان تمام فعالیت­های اصلی و پشتیبان گردد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی پویا و با استفاده از ابزار تحلیل دینامیک به بررسی چگونگی انتخاب موضوعات راهبردی به منظور فراهم نمودن زمینۀ لازم برای بازنگری در راهبرد تولید روانکارها پرداخته شود، در این راستا تحلیل پویایی­‌شناسی روی موضوعات راهبردی صورت پذیرفت تا بر اساس آن ریشه‌ها و عوامل اصلی تأثیرگذار بر موضوعات راهبردی در سازمان شناسایی گردند. برای طبقه‌بندی تحلیل‌ها از چارچوب زنجیرۀ ارزش پورتر بهره گرفته شده است. علل ریشه‌ای، متغیرهای میانجی و متغیرهای اصلی در حوزه‌های مختلف سازمان، با نگاهی عارضه‌یابانه، مورد شناسایی قرار گرفت و سپس جایگاه هر یک از این عناصر در زنجیرۀ ارزش پورتر مشخص گردید. در نهایت تعداد و وزن علل ریشه­ای موضوعات راهبردی سازمان با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP بررسی و اولویت­‌بندی شدند تا سازمان برای انتخاب راهبردی روی موضوعات با اولویت برتر تمرکز بیشتری نماید. نتیجۀ این تحقیق می‌­تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای تعیین استراتژی‌­های مناسب برای ارتقاء بهره­‌وری سازمانی مورد استفاده واقع شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Dynamics for Lubricating Industry

نویسندگان [English]

  • Lotfali Bakhtiyari 1
  • Hamid Reza Vazir Zanjani 2
  • Samira Bekr 3
1 Assistance Professor, Imam Hossein University
2 Assistance Professor, Payam Noor University
3 MA, Payam Noor University
چکیده [English]

     Value chain expresses two major activities-primary and supporting activities-in manufacturing organizations. The organization strategy should cover different strategic issues, considering factors affecting them and based on strategy issues analysis lead to more strategic synergy between main and supporting activities. This research includes dynamic analysis of strategic issues in lubricating oil manufacturing industry to identify main affecting factors required to revise the company’s strategy. Since there are a wide range of strategic issues, the value chain was used as a tool to categorize the analysis. Basic causes as well as main intermediate variables were identified and their statuses were specified in Porter’s value chain. Finally, the number and weight of each main causes of organization strategic issues were analyzed using AHP statistical method which enables the organization to focus on issues of greater importance. The results of this research can be used as a useful and efficient tool for choosing the most proper strategy for increasing organization efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Analysis
  • Strategic Issue
  • AHP Statistical Method
  • Value Chain
 
1. قبادی شهلا (۱۳۸۵). سیستم داینامیک، تهران: انتشارات مدیریت صنعتی.
2. اچ ایگور آنسوف (۱۳۷۸). استقرار مدیریت استراتژیک، ترجمه عبدالله زندیه، تهران: انتشارات سمت.
3. برایسون (۱۳۷۹). برنامه­ریزی استراتژیک برای سازمان­های دولتی و غیرانتفاعی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت دولتی.
4. استرمن جان دی، ترجمه سلوکدار علیرضا، میرزائی دریانی، اصلی­زاده احمد (۱۳۸۶)، پویایی­شناسی سیستم، تفکر سیستمی و مدل­سازی در جهت پیچیده، انتشارات ترمه، جلد اول، چاپ اول.
5. آذر، عادل و معماریانی، دانش عزیزالله (۱۳۷۴)، تکنیکینوینبرایتصمیم­گیریگروهیAHP، شماره ۲۷ و ۲۸، صفحه ۴۲.
6. حمیدی­زاده. محمدرضا (۱۳۷۸). پویایی سیستم. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
7. dong-Hwan kim (2002). System thinking on the side effect of Housing in Korea
8. Supply Chain Management: strategy, planning, & operation/ Sunil Chopra & Peter Meindl, Prentice Hahh, 2007, pp 22-24.
9. Sunil Chopra & Peter Meindl, Prentice Hahh, (2007). Supply Chain Management: strategy, planning, & operation. pp 22-24
10. Lai. C.L, IP. W.H., Lee. W.B. (2001). The system dynamics model for engineering services. emerald-library, PP.191±199, 2001.
11. Josep Bisbe Ricardo Malague (2012). Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments. Management Accounting Research news, pp.296-311.
12. Hannu Saarijärvi, Hannu Kuusela (2012). Industrial Marketing Management Using the pairwise comparison method to assess competitive priorities within asupply chain. Industrial Marketing Management news, pp 631-638.
13. Fred R. David (1999). Strategic Management. Prentic-Hall, 7 th Edition.
14. Forrester. JW, (1961). Industrial dynamics. MIT press, US, Cambridge Mass.