طراحی الگوی راهبردی بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

در این مقاله به­ بررسی چالش­‌ها و نقاط ضعف و قدرت سازمان امور مالیاتی در فرآیند دریافت مالیات مستقیم از مشاغل پرداخته می‌­شود. ضمن بررسی تهدیدها و فرصت­‌های موجود برای سازمان، راهکارهای راهبردی در چارچوب به ­روش‌­ها در جهت بهبود انجام فرآیند ارائه شده است. به­ روش­‌های استفاده ­شده عبارت­‌اند از: جابه­‌جایی کنترل، کنترل اضافی، مدیر موردی، خودکارسازی کارها، فن­آوری و برون­‌سپاری. هدف اصلی مقاله، بررسی تاثیر به ­روش­‌ها بر عملکرد سازمانی است. برای انجام این کار، ابتدا فرآیند مورد نظر مدل­‌سازی و سپس با استفاده از روش پرسشنامه و مصاحبه به ­بررسی به­ روش­‌های موجود پرداخته شده است. در نهایت با توجه به نتایج، مدل ایده‌­آل فرایند بازطراحی شده است. نتایج نشان داد که استفاده از تمامی به­ روش­‌های مطرح‌­شده تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین با توجه به نتایج، استفاده بیشتر از فن‌آوری و فن‌آوری اطلاعات در سازمان و همچنین آموزش آن به کارمندان و مودیان، بهترین راهکار برای بهبود انجام امور است. در انتها با توجه به به­ روش­‌های معرفی­ شده، راهکارهای عملیاتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Strategic Pattern to Improve Organizational Processes for Tax Affairs

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hossein Siadat
  • Mohammad Reza Hamidizadeh
  • Sara Shafahi
  • Sara Zolfaghari
Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

This paper investigates challenges, strengths and weaknesses of the process of direct tax in Iranian National Tax Administration. We present strategic solutions in the form of best practices in order to improve the given process. The best practices include control relocation, Control addition, case manager, automation, technology and outsourcing. The main objective of the paper is to study the effect of the best practices on organizational performance. To do this, first the current process is modeled, and then the application of best practices is investigated by using questionnaires and interviews. Finally, according to the applied best practices, the process model is redesigned. The results showed that the use of candidate best practices has a significant and positive impact on organizational performance. Also according to the results, greater use of information technology in the organization and training employees and tax payers are among best solutions to improve the given process. Finally, operational guidelines are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Best Practices
  • Business Process Reengineering
  • Information Technology
  • Tax Affairs Organization
  • Organizational Performance
 
1. بستانچی، م. (2007). روش مناسب مهندسی مجدد درایران. ماهنامه تدبیر، 18(183).
2. رضایی، ک.، و استادی، ب. (1387). تجربه پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرایندها برای دگرگونی فرایندهای گردش اطلاعات در دانشگاه. اولین کنفرانس مهندسی مجدد فرایندها و طراحی ساختار. 1-13.
3. زارعی، ب.، و فرکیش، س. (1384). بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع. 1-13.
4. سیادت، س. ح.، مظاهری، ا. (1393). کاربرد راهکارهای برتر در بازمهندسی فرایند نظام پیشنهادها در شرکت بهره‌برداری متروی تهران، مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی.
5. منصور،ج. (1392). کتاب قانون مالیات‌های مستقیم. تهران: موسسه انتشاراتی دیدار-دوران.
6. محمودی، ج.، و احمدی، ف. (1387). تعیین عوامل کلیدی موفقیت ERP درسازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 13، 67-88.
7. موسوی، س.، حبیبی بدرآبادی، م. (1387). نقش فناوری اطلاعات در بهسازی فرایندهای سازمان با رویکرد دانش محور. اولین کنفرانس مهندسی مجدد فرایندها و طراحی ساختار. 1-18.
8. Aloini, D & Dulmin, R. & Mininno,V. (2012). Risk assessment in ERP projects .SciVerseScienceDirect, Information Systems, 183-199.
9. Guimaraes, T. & Paranjape, K. (2013). Testing success factors for manufacturing BPR project phases .Int J Adv Manuf Technol, 1-11.
10. Jansen - Vullers, M.H. and Reijers, H.A. (2007). Business process redesign in healthcare: towards a structured approach, INFOR: Information Systems and Operational Research, 41(4): 173-119.
11. Goel.S, & Chen, V. (2008). Can business process reengineering lead to security vulnerabilities: Analyzing the reengineered process. ELSEVIER, International Journal of Production Economics, 104-112.
12. Jurisch, M.&Ikas, C. & Palka, W. (2012). Petra Wolf A Review of Success Factors and Challenges of Public Sector BPRImplementations. 45th Hawaii, International Conference on System Sciences, 1-10.
13. Limam Mansar, S., & Reijers, H. A. (2005). Best practices in business process redesign: Validation  of a redesign framework. Computers in Industry, 56(5), 457-471.
14. LimamMansar, S., & Reijers, H. A. (2007). Best practices in business process redesign: Use and impact. Business Process Management Journal, 13(2), 193-213.
15. LimamMansar, S., Reijers, H. A., & Ounnar, F. (2006). BPR implementation: A decision-making strategy. In Proceedings of the BPM'05, lecture notes in computer science, (3812), 421-431.
16. Netjes M. Mans, R.S. Reijers, H.A. van der Aalst, W.M.P. Vanwersch ,R. J. B. (2010). BPR Best Practices for the Healthcare Domain. Springer Berlin Heidelberg.
17. Reijers, H.A. LimanMansar, S. ( 2005). Best Practices in business process redesign: an overview and qualitative evaluation of successful redesign heuristics. Omega the International Journal of Management Science, 33, 283-306.
18. Selma LimamMansar, Hajo A. Reijers, Fouzia Ounnar, (2009). Development of a decision making strategy to improve the efficiency of BPR. Expert Syst. Appl. 36(2): 3248-3262.
19. Siadat, S. H., Hemati, R. (2014). Improving business processes by best practices (a case study of bank commercial civil partnership process). Management and Administrative Sciences, 3(5).
20. Trkman, P.  (2010). The critical success factors of business process management. ScienceDirect, International Journal of Information Management, 125-134.