کلیدواژه‌ها = نوآوری استراتژیک
ارزیابی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی: راهبرد پویای پژوهشی

دوره 14، شماره 53، فروردین 1402، صفحه 25-48

10.22034/smsj.2023.169401

مهران بادین دهش؛ غلامعلی طبرسا؛ مصطفی زندیه؛ محمدرضا حمیدی زاده


تأثیر جهت‌گیری یادگیری بر نوآوری استراتژیک در پرتو جو نوآورانه سازمانی

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 81-93

حبیب الله طاهر پور کلانتری؛ سیده مریم حسینی


تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیل‌گری رقابت‎پذیری و انعطاف‌پذیری استراتژیک

دوره 11، شماره 42، تیر 1399، صفحه 189-212

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ شیرین اسدی خانقاه