کلیدواژه‌ها = سازمان های زایشی
تاثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 113-126

سید محمد مقیمی؛ اصغر صدقی زاده؛ احمد جعفرزاده کوچکی؛ عزت نظری