کلیدواژه‌ها = راهبرد کسب‌وکار
طراحی مدل کسب‌وکار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 245-268

مهسا اسدالله؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده


راهبردهای کسب‌وکار، سیستم کنترل مدیریت و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 153-178

متین رشیدی؛ سید مجید الهی؛ مهرداد اسدیان


توسعة مدل هم‌راستایی راهبردی کسب‌وکار و فناوری اطلاعات

دوره 4، شماره 14، شهریور 1392، صفحه 125-143

ندا عبدالوند؛ محمدمهدی سپهری؛ وحید برادران