راهبردهای کسب‌وکار، سیستم کنترل مدیریت و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

امروزه تغییرات سریع همراه با تلاطم و آشفتگی، بخشی از محیط سازمان را تشکیل می­‌دهد و یکی از مهم‌­ترین ابزار­هایی که مدیران را در این شرایط محیطی یاری می‌­دهد، مدیریت راهبردی است. از این­‌رو، راهبرد و مدیریت راهبردی به ­عنوان یک موضوع اصلی می­‌تواند پیوند کارا و اثربخشی بین شایستگی­‌های بنگاه با فرصت­‌ها و تهدیدهای ایجادشده توسط تغییرات محیطی فراهم کند؛ بنابرین، انتخاب راهبرد مناسب و سیستم کنترل مدیریت هماهنگ و متناسب با  راهبرد، مسأله­‌ای است که اکثر مدیران سازمان­‌ها و شرکت‌­ها با آن روبه‌­رو هستند. هدف این پژوهش، بررسی روابط میان راهبردهای کسب‌­وکار، سیستم‌­های کنترل مدیریت و عملکرد در شهرک‌های صنعتی استان قزوین است. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ نوع، توصیفی ـ همبستگی است. این پژوهش، با مشارکت 190 نفر از مدیران، حسابداران و کارشناسان راهبرد شرکت­‌های مستقر در شهرک­‌های صنعتی استان قزوین که در بورس تهران پذیرفته شده باشند و تعداد کارکنان آنها متجاوز از 20 نفر باشد، انجام شده است. جهت آزمون فرضیه­‌ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته­‌های پژوهش نشان داد که دو راهبرد کسب‌وکار (رهبری هزینه و تمایز محصول) بر سیستم کنترل مدیریت و سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business Strategy, Management Control Systems and Performance

نویسندگان [English]

  • Matin Rashidi 1
  • Seyyed Majid Elahi 2
  • Mehrdad Asadian 2
1 Tehran University
2 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Nowadays, the rapid changes with the turbulence and turmoil make up some of the organizational environment and one of the most important tools that will help managers in this environment is strategic management. Therefore, choosing the right strategy and management control systems aligned with the strategy is the problem that most managers are faced with it. The purpose of the present study is to investigatethe Relationship among Business Strategy, Management Control Systems and Performance in Qazvin Industrial Estates.  The current study is an applied research carried out in a descriptive-correlation approach. This paper is completed with the cooperation of 190 company managers, Accountants and Strategy experts in Qazvin Industrial Estates that have been accepted in Tehran Stock Exchange, and has more than 20 personnel. To test the hypothesis, Confirmatory Factor Analysis, and Structural Equation Modeling are used.  The findings indicate that two business strategies affects management control systems and these systems affect business performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Strategy
  • Differentiation Strategy
  • Cost Leadership Strategy
  • Financial Management Control System
  • Non-Financial Management Control System
  • Organizational Performance
 
1. آذر عادل، جلالی رضا، خسروانی فرزانه، کرمی حسن (1389). رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار، کاوش­های مدیریت بازرگانی، سال دوم، شماره 4، 143-124.
2. اعرابی سید محمد، عابدی رحیم (1389). رابطه هماهنگی استراتژی کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان، مطالعات مدیریت صنعتی، سال هشتم، شماره 19، 239-277.
3. الفت لعیا، اعرابی سید محمد، امیری مقصود و قاضی نوری سید سروش (1390). بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب و کار در صنایع الکترونیک ایران، سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 3، 18-1.
4. پیرس جان و رابینسون ریچارد (1380). برنامه­ریزی مدیریت راهبردی، ترجمه: سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره، چاپ دوم.
5. حبیب پورکرم و صفری رضا (1390).راهنمایجامعکاربردSPSS درتحقیقاتپیمایشی، انتشارات راهبرد. پیمایش، تهران.
6. رحیم نیا فریبرز؛ مرتضوی سعید و علوی سید مسلم (1388). بررسی تاثیر استراتژی تمایز پورتر بر عملکرد سازمانی از طریق بسته­بندی کالاها در شرکت­های مواد غذایی آستان قدس رضوی. مدیریت بازرگانی، شماره 3، 86-71.
7. سنجری احمد رضا (1388). روش تحقیق در مدیریت، انتشارات عابد و مهرگان قلم، تهران.
8. کرمپور عبدالحسن، شریفی کیومرث و صفابخش شهلا (1391). ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی، مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 12، 128-113.
9. نایب­زاده شهناز (1389). سازگاری بین استراتژی تجاری و تولید و تاثیر آن بر عملکرد شرکت سایپا دیزل، پایان­نامه کارشناسی ارشد.
10. نوری­فرد یداله و درستکار ملیحه (1392). بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلندمدت شرکت­های برتر پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی مشاوران و مدیران مالی، 22-1.
11. Amoako-Gyampah, K. & Acquaah, M. (2008). Manufacturing strategy, competitive strategy and firm performance: An empirical study in developing economy environment, International journal of Production Economics, 111, 575-592.
12. Bastian, E., Muchlish, M. (2012). Perceived Environment Uncertainty, Business Strategy, Performance Measurement Systems and Organizational Performance, Social and Behavioral Sciences, (65), 787-792.
13. Ismail, T. (2013). Formatting Strategy and Management Control System: Evidence from Indonesia, International Journal of Business and Social Science, 4(1), 196- 205.
14. Simons, R. (2012). The role of management control systems in creating competitive advantage: new perespectives, Accounting, Organizations and Society, 15(112), 127-143,
15. Tsamenyi, M., Sahadev, S. Shi Q (2011). The relationship between business strategy, management control systems and performance: Evidence from China, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 27, 193–203.
16. Xiaoying, D- Liu and Dezhi, Y. (2008). Business performance, business strategy and information system strategic alignment: an empirical study on Chinese firms, Tsinghua Science and Technology, 13(3), 348-354.