کلیدواژه‌ها = صنعت بیمه
بررسی روند تحول و راهبرد دیجیتال صنعت بیمه کشور

دوره 13، شماره 52، دی 1401، صفحه 158-141

10.22034/smsj.2022.163802

محسن نظری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حمیدرضا عزتی؛ احمد ترکمن


تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی استراتژی در سازمان‌ها

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1398، صفحه 177-200

علیرضا پیرعلی؛ محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ علی نوروزی مبارکه


ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایۀ‌ فکری در صنعت بیمه

دوره 4، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 131-159

امیر ذاکری؛ عباس افرازه؛ نادر مظلومی؛ سید حسین جلالی