نویسنده = رسول معتضدیان
سناریوهای آینده‌ی مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری ایران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 181-204

وجه الله قربانی زاده؛ رسول معتضدیان؛ داود حسین پور؛ عباسعلی رهبر


تحلیل مسائل اجرای خط‌مشی‌های اداری

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 67-95

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ فتاح شریف‌زاده؛ رسول معتضدیان