نویسنده = سعید فتحی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محتوای استراتژی‌های تجاری و اثرات آن بر عملکرد سازمان‌ها

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 77-96

حسن لباف؛ سمیه زمانی قلعه میرزمانی؛ سعید فتحی


2. تبیین توسعه ساختار بازار اوراق بهادار

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 33-48

سعید فتحی؛ مجید صامتی؛ باقر عسگرنژاد نوری