موضوعات = مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
تعداد مقالات: 22
1. چارچوب پیاده سازی کنترل استراتژیک منابع انسانی در شرکت های مادر صنایع معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

حمیدرضا یزدانی؛ نسترن علئی؛ علی مقدم زاده؛ حسن زارعی متین


2. ارائه‌ی الگویی در جهت ارتقای رابطه‌ی دانشگاه با صنعت با رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

منیژه قرهچه؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد؛ نقی میرزایی


3. طراحی مدلی برای مدیریت مشارکتی شهر با رویکرد راهبردی P.L.S.D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

مصطفی جعفری؛ مصطفی جعفری


4. تأثیر قابلیت ها و راهبردهای زیست محیطی بر بهبود عملکردهای نیروگاه های حرارتی کشور در چارچوب مدیریت زنجیره تأمین سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

روح الله بیات؛ لیلا بهنیا


5. طراحی مدل کسب و کار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

مهسا اسدالله؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده


6. رویکرد راهبردی به خدمت دانش آموختگان مشمول برتر مقیم در خارج از کشور با نگاهی به افق ۱۴۰۴

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

علی کاظمی نیا؛ غلامرضا رحیمی پور


7. تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های اثرگذار بر تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در بستر فن‌بازارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

محسن اعظمی


8. ارائه مدل مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


9. ارایه الگوی پیاده سازی تجارت اجتماعی با توجه به نقش سرمایه‌اجتماعی در بین کسب وکارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ وحیدرضا میرابی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری


10. تاثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیل‌گری رقابت‎پذیری و انعطاف‌پذیری استراتژیک (مورد مطالعه شرکت‌های حاضر در INOTEX)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ شیرین اسدی خانقاه


11. تحلیل راهبردی حوزه‌ی فناوری‌های عصبی در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

علی ترابی؛ حنیف کازرونی؛ حسین حسن پور


12. واکاوی اصول و راهبردهای تحقق شهر ایرانی_اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

اصغر مولائی


13. شناسایی و اولویت بندی برنامه های بهبود با استفاده از راهبرد توانمندسازی سازمانی: یک پژوهش ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

حسین منصوری؛ محمد غفورنیا


14. سطح بندی ساختاری اهداف استراتژیک در شرکت فولاد آلیاژی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

حسین محبی؛ یاسر امیری


15. تراژدی منابع مشترک در استفاده از منابع آب های زیر زمینی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی کشور ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1399

مهدی مقدم منش؛ سعید پورمعصومی لنگرودی


16. الگوی خط مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی برعدالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

مهدی مصلحی؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پور کیانی


18. طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-20

محمد باشکوه


19. واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب‌آوری بر عملکرد سازمانی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 107-128

عباسعلی رستگار؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی


20. فراروش تحقیقات دانشگاهی حوزه استراتژی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 71-105

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


21. تبیین و تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 45-68

اکبر عالم تبریز؛ مریم اخوان خرازیان؛ مریم احمدی


22. تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 151-174

نورمحمد یعقوبی؛ زینب قصاب زاده لنگری؛ فرحناز آهنگ؛ حسن غفاری