موضوعات = مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
تعداد مقالات: 55
1. طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محمد باشکوه


2. ارائه مدل مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


3. پدیدارشناسی سرمایه اجتماعی و نقش آن در تبیین راهبرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی با توجه به نقش میانجیگری اخلاق سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

علی میر؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدین معروفی نقدهی؛ علیرضا مرادی


4. طراحی و تبیین مدل کنترل استراتژیک گمرک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

سجاد اعتمادیان؛ محمد مهدی پرهیزگار


5. مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1399

حسین خزاعی؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا


6. طراحی مدل مفهومی استراتژی‌های کاهش اثر شلاقی در زنجیره‌های تأمین حلقه بسته (مورد مطالعه: صنایع تولید روغن خودرو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

علی صفاری دربرزی؛ پوریا مالکی نژاد؛ مهران ضیائیان


7. ارایه مدل تصمیم به صادرات در صنعت فولاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

رسول ثانوی فرد؛ محمد احمدی؛ علی حمیدی زاده


8. تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی نوآوری فناورانه رادیکالی و گسترده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

اکبر مولایی؛ ناصر یزدانی؛ فاطمه کاظمی


9. تحلیل و اولویت بندی معیارهای پایداری در تصمیم‌گیری راهبردی سازمانی، مورد مطالعه: شرکت تولید روی بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مریم سلیمانی؛ عاطفه رسته


10. طراحی یک سیستم هوش مصنوعی فازی در انتخاب سبک استراتژی های مادری در مدیریت کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

ابراهیم رییسی سرکندیز؛ صادق عابدی؛ رضا احتشام راثی


11. ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایند‌های راهبردی توسعه کسب‌وکارهای خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

محمدرضا فلاح


12. تبیین و بررسی ارتباط میان استراتژی‌های مراکز رشد دانشگاهی در جهت جهش تولید (مورد مطالعه: استان‌های دریایی جنوبی کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

سید مجتبی حسینی بامکان؛ پوریا مالکی نژاد؛ مهران ضیائیان؛ میلاد ضیائیان


13. الگوی پارادایمی جامعه دانش بنیان در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

ناصر رحمدل


14. چالش های اجرای برنامه ریزی راهبردی در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

رضا اسماعیل پور؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد


15. تدوین استراتژی ارتقای بهره‌وری سازمان‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

مهدی علی‌محمدی؛ جواد بهنامیان


16. الگوی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران به منظور تحقق سیاست های دانشگاه کارآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

عباس زارعی هنزکی؛ هاشم آقازاده؛ مهین رحیم پور


17. ارائه یک رویکرد نوین برای ارزیابی استراتژی‌های سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

حمزه آقابابایی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض


18. فواید فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی با میانجی گری اصلاح فرایندهای کسب و کار سازمان(مورد مطالعه: شرکت ملی نفت ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

مجید خالقی راد؛ حمیدرضا وزیری گهر


19. مدلی برای اجرای استراتژی مبتنی بر نظریه داده بنیاد در شرکت های دانش بنیان بر اساس رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

لادن صیاف؛ مهدی حقیقی کفاش؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ وحید خاشعی


22. تبیین نقش بازی‌وارسازی در سنجش تفکر سیستمی

دوره 12، شماره 45، بهار 1400

معصومه تابناک؛ سید یعقوب حسینی


24. تدوین راهبردهای توسعه صنعت نساجی پیشرفته ایران

دوره 12، شماره 45، بهار 1400

سید وحید عبادی؛ حنیف کازرونی؛ داریوش سمنانی


25. طراحی مدل کسب و کار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور

دوره 12، شماره 45، بهار 1400

مهسا اسدالله؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده