موضوعات = مدیریت
تعداد مقالات: 127
1. طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محمد باشکوه


2. مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1399

حسین خزاعی؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا


3. ارائه الگوی توسعه خوشه‌های صنعتی(مورد مطالعه صنعت پلاستیک کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


4. تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی نوآوری فناورانه رادیکالی و گسترده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

اکبر مولایی؛ ناصر یزدانی؛ فاطمه کاظمی


5. شناسایی و اولویت‌بندی مکانیزم ها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی (مورد مطالعه : آموزش و پرورش ناحیه نطنز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1399

محمدجواد عصارزاده؛ حمید رضا عامل اردستانی؛ حسین ستوده آرانی


6. طراحی یک سیستم هوش مصنوعی فازی در انتخاب سبک استراتژی های مادری در مدیریت کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

ابراهیم رییسی سرکندیز؛ صادق عابدی؛ رضا احتشام راثی


7. ارائه مدلی پویا جهت ارزیابی شدت رقابت در صنایع فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

جواد ناصری؛ ناصر مبلغی


8. چالش های اجرای برنامه ریزی راهبردی در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

رضا اسماعیل پور؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد


9. طراحی الگوی بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس)، پیشایندها و راهبردهای آن در صنعت محصولات مصرفی تند گردش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

زهرا ولی پوری؛ سید مهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان


10. الگوی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران به منظور تحقق سیاست های دانشگاه کارآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

عباس زارعی هنزکی؛ هاشم آقازاده؛ مهین رحیم پور


11. فواید فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی با میانجی گری اصلاح فرایندهای کسب و کار سازمان(مورد مطالعه: شرکت ملی نفت ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

حمیدرضا وزیری گهر؛ مجید خالقی راد


12. راهبردها و پدیده های ارائه خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

حمیدرضا دهقانی؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده


13. ارزیابی راهبردها در یک شرکت فناورانه دانشگاهی بر پایه رویکرد پویایی‌های سیستم (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

محمدمهدی ارشادی؛ حنبف کازرونی


14. تبیین مدلی مطلوب جهت توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد ایران با بکارگیری رویکرد تئوری داده بنیاد: مطالعه کیفی وکمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

کریم رستمی زاده؛ هما درودی؛ علی محمدی


15. ارزیابی نظام برنامه ریزی استراتژیک سازمان براساس رویکرد اقیانوس آبی (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

مهدی جلالیون؛ مانی آرمان؛ سید یعقوب حسینی


16. نگاهی راهبردی به شکوفایی در محل کار کارکنان: شناسایی پیشایندها در اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

عباسعلی رستگار؛ سجاد علیکرمی؛ اقبال جباری


17. سرمایه اجتماعی و رفتار هم‌خلقی ارزش: تحلیل نقش میانجی سرمایه ساختاری (موردمطالعه: شرکت‌های صادراتی کاشی و سرامیک استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

رضا سپهوند؛ صابر تقی پور؛ معصومه مومنی مفرد


18. سناریو های راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

رسول نظری؛ زهرا سهرابی؛ ممهرداد محرم زاده


19. الگوی کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

فاطمه انیسی؛ سید کاظم چاوشی


20. ارائه الگوی بازآفرینی برند ملی سوریه در حوزه گردشگری با رویکرد تئوری داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

حسان العجی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی


21. طراحی مدل هوشمند با رویکرد ترکیبی عصبی –فازی برای انتخاب استراتژی مادری در هلدینگ‌های معدنی ج.ا.ا (مطالعه موردی: هلدینگ شهاب سنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

ابوذر شکری؛ سید ضیاالدین قاضی زاده؛ شهناز پیروزفر؛ حمید توحیدی


22. بررسی عوامل موثر بر فرهنگ نیروی وصول مالیات و پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

فاطمه پولادی؛ مهناز ربیعی؛ اسماعیل کاوسی؛ بهرام علیشیری؛ خلیل سعیدی


23. تاثیر سازوکارهای یادگیری سازمانی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

زینب چاوشی؛ وحید خاشعی


24. بررسی تأثیر استراتژی مشتری‌مداری بر عملکرد مالی با نقش میانجی قابلیت مدیریت منابع انسانی و نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

علی اصغری صارم؛ مرتضی عزیزی؛ مهدی اجلی


25. ارتقای اعتماد به مواد غذایی ارگانیک با الگوسازی بسته بندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

یاسر سبحانی فرد؛ محمد علیان نژادی