موضوعات = مدیریت
شناسایی و ریشه یابی تصاویر ذهنی منفی از برند ملی صادراتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22034/smsj.2022.349876.1691

محمدرضا بلورپارسا؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ سید محمود حسینی


ارائه الگوی توسعه خوشه‌های صنعتی(مورد مطالعه صنعت پلاستیک کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.22034/smsj.2020.119655

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


بررسی روند تحول و راهبرد دیجیتال صنعت بیمه کشور

دوره 13، شماره 52، دی 1401، صفحه 158-141

10.22034/smsj.2022.163802

محسن نظری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حمیدرضا عزتی؛ احمد ترکمن


توسعه مدل کسب‌وکار خدمات ابری پایدار

دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 1-26

10.22034/smsj.2022.152674

سمیه کشاورز؛ علیرضا موتمنی


گونه‌شناسی نظریه‌های زمینه‌ساز استراتژی باز

دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 193-225

10.22034/smsj.2022.147570

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ مهدی الیاسی


توسعه و تبیین کنترل راهبردی در مراکز آموزش عالی

دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 201-217

10.22034/smsj.2022.137668

اویس ترابی؛ علیرضا علی اکبری رنانی؛ محمد شیخ غلامی


سرمایه اجتماعی و رفتار هم خلقی ارزش: تحلیل نقش میانجی سرمایه ساختاری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 57-72

10.22034/smsj.2022.131818

رضا سپهوند؛ صابر تقی پور؛ معصومه مومنی مفرد


مکانیزم‌ّها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 165-187

10.22034/smsj.2022.120953

محمدجواد عصارزاده؛ حمید رضا عامل اردستانی؛ حسین ستوده آرانی


مدل پویای ارزیابی شدت رقابت در صنایع فلزی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 189-211

10.22034/smsj.2022.122169

جواد ناصری؛ مصطفی مبلغی


ادراک ذی‌نفعان کلیدی از میزان انطباق دانشگاه با مؤلفه‌های آموزش عالی ناب

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 1-24

فاطمه نارنجی ثانی؛ جواد پورکریمی؛ فاطمه دهقانی؛ سمانه سادات حجازی


فهم پدیدۀ شایستگی شغلی در سازمان تأمین اجتماعی

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 249-268

محسن گلشنی؛ عادل صلواتی؛ کیومرث احمدی


نقد فرهنگ ناب آموزش عالی از منظرفرهنگ سازمانی شایسته‌محور

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 1-21

فاطمه اردو؛ جواد پورکریمی؛ محمدرضا کرامتی؛ غلامرضا ذاکرصالحی


الگوی هماهنگ‏سازی زنجیره تأمین خدمات

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 63-78

رضا جلیل؛ عزت اله اصغری زاده؛ عالیه کاظمی


طراحی الگوی پیاده‌سازی سرمایه فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 113-136

میرعلی سیدنقوی؛ وحید ناصحی فر؛ حامد دهقانان؛ محمد خسروی


ارتقای اعتماد به مواد غذایی ارگانیک با الگوسازی بسته‌بندی

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 137-153

یاسر سبحانی فرد؛ محمد علیان نژادی


الگوی بدبینی سازمانی در دانشگاه‌ها

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 155-187

جواد شکرریز؛ علی نصر اصفهانی؛ علی صفری


مدل راهبردی شبکه‌سازی فرآیند تولید، ذخیره‌سازی و بهینه توزیع

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 209-227

مهدی مرادی؛ علیرضا ایرج پور؛ مرتضی موسی خانی؛ محمود شیخ حسنی


تأثیر عوامل شخصی و سازمانی بر نگرش نسبت به نوآوری مشترک به منظور توسعه خدمات جدید در صنعت بانکداری

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 229-249

باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ علیرضا حمیدزاده اربابی؛ الله یار بیگی فیروزی


کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویه

دوره 12، شماره 46، تیر 1400، صفحه 1-18

روح اله باقری؛ قاسم اسلامی؛ فرشاد قادری


تحلیل چند سطحی راهبردهای رسانه اجتماعی با منظومه عملکرد شغلی کارکنان

دوره 12، شماره 46، تیر 1400، صفحه 19-36

مریم اخوان خرازیان؛ محسن آقا علیخانی


طراحی مدل آوای سازمانی در سازمان‌های دولتی

دوره 12، شماره 46، تیر 1400، صفحه 71-85

احمد علی یزدان پناه؛ امیر احسانی؛ عین الله خاقانی


تبیین الگوی توسعه رویکرد استاد-شاگردی در تسهیم دانش ضمنی

دوره 12، شماره 46، تیر 1400، صفحه 87-113

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ اکبر گلدسته؛ الهه سلیمان زاده


برساخت تجربه مشتری در شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی

دوره 12، شماره 46، تیر 1400، صفحه 173-187

جواد زارع؛ حامد مختاری