موضوعات = مدیریت
طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محمد باشکوه


ارائه مدل مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


ارائه الگوی توسعه خوشه‌های صنعتی(مورد مطالعه صنعت پلاستیک کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


طراحی یک سیستم هوش مصنوعی فازی در انتخاب سبک استراتژی های مادری در مدیریت کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

ابراهیم رییسی سرکندیز؛ صادق عابدی؛ رضا احتشام راثی


طراحی الگوی بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس)، پیشایندها و راهبردهای آن در صنعت محصولات مصرفی تند گردش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

زهرا ولی پوری؛ سید مهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان


راهبردها و پدیده های ارائه خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

حمیدرضا دهقانی؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده


تبیین مدلی مطلوب جهت توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد ایران با بکارگیری رویکرد تئوری داده بنیاد: مطالعه کیفی وکمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

کریم رستمی زاده؛ هما درودی؛ علی محمدی


طراحی مدل هوشمند با رویکرد ترکیبی عصبی –فازی برای انتخاب استراتژی مادری در هلدینگ‌های معدنی ج.ا.ا (مطالعه موردی: هلدینگ شهاب سنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

ابوذر شکری؛ سید ضیاالدین قاضی زاده؛ شهناز پیروزفر؛ حمید توحیدی


بررسی عوامل موثر بر فرهنگ نیروی وصول مالیات و پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

فاطمه پولادی؛ مهناز ربیعی؛ اسماعیل کاوسی؛ بهرام علیشیری؛ خلیل سعیدی


نقش آینده نگری راهبردی در خلق انعطاف پذیری راهبردی و تصمیم گیری عقلایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

محمدعلی گل بو؛ ناصر یزدانی


تبیین راهبرد تمایز صنعت لوازم خانگی بر اساس رهبری کارآفرینانه و هوش رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

رامین روحی


گونه شناسی نظریه‌های زمینه‌ساز استراتژی باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ مهدی الیاسی


طراحی مدل استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

علی منصوری کرمانشاهی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ شهرام خلیل‌نژاد


شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدل کسب‌وکار خدمات ابری پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

سمیه کشاورز؛ علیرضا موتمنی


مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی

دوره 13، شماره 50، تیر 1401

حسین خزاعی؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا


ارزیابی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی با رویکرد پویایی سیستمها

دوره 13، شماره 50، تیر 1401

لیلا ترکی؛ سعید جهانیان؛ نجمه کامیاب؛ ساناز شفیعی


تبیین تطبیقی ریشه‌یابی شروط محدودکننده و اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری

دوره 13، شماره 50، تیر 1401

بهمن الفی؛ مظفر باشکوه؛ علیرضا لطفی دودران


ارائه الگوی بازآفرینی برند ملی سوریه در حوزه گردشگری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401

حسان العجی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی


سرمایه اجتماعی و رفتار هم‌خلقی ارزش: تحلیل نقش میانجی سرمایه ساختاری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401

رضا سپهوند؛ صابر تقی پور؛ معصومه مومنی مفرد