شبیه‌سازی الگوی پویای رفتاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز

چکیده

     این پژوهش رفتار سهام صنایع ملی مس ایران را در بازار بورس شبیه­‌سازی نموده و امکان پیش­بینی و تحلیل نوسانات آتی قیمت این سهم را برای سیاست­گذران و ذی­نفعان فراهم کرده  است. برای الگوسازی رفتار سهم، عوامل اثرگذار بر قیمت سهم در بازار بورس و عوامل مؤثر در قیمت محصول در بازار شناسایی شده­‌اند. در گام بعد نمودارهای علی و معلولی هر بخش براساس روش­شناسی پویایی­‌های سیستم ترسیم شده است. سپس الگوی تحقیق با­استفاده از رویکرد پویایی­های سیستم و بااستفاده از نرم‌­افزار Vensim DSS مورد شبیه‌­سازی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مهم­‌ترین عامل اثرگذار بر نوسانات قیمت سهام، هزینة تولید و پس‌ ­از آن قیمت جهانی مس می­‌باشد. در نهایت نیز سناریوهای مختلف از قبیل اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌­ها، نوسانات قیمت جهانی و نسبت P/E سهم برای پیش­بینی نوسانات آتی قیمت سهم مطرح و نتایج آن­ها مورد تحلیل قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulating the Stock Dynamic Behavior in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hashem Moosavi Haghighi 1
  • Firouzeh Setoudeh 2
1 Researcher in “Fars Research Centre for Agriculture And Natural Resources”
2 Ph.D Student, Shiraz University
چکیده [English]

This article has tried to simulate the behavior of national Iranian copper industries company’s stock in the stock exchange market and help the share holder and policy makers to analyze the fluctuations and forecast the future of the stock. For the aim of simulation, first we have identified the influential factors in stock price in the stock exchange market and the influential factors incopper price in the market. The relation between different variables is shown by causal diagrams using system dynamics approach. Then the research model is simulated and analyzed by Vensim DSS. The results showed that production costs and copper’s world price are the most important factors in shaping the fluctuations of the stock price. At the end different scenarios such as reducing the subsidies in the second phase are examined and the results are discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Dynamics Approach
  • Simulation
  • Stock Price
 
1. آذر، عادل، کریمی، سیروس (1388). پیش‌­بینی بازده سهام با استفاده از نسبت­های حسابداری یا رویکرد شبکه های عصبی. تحقیقات مالی، دوره11، شماره 28.
2.بابائیان،علی و عرب مازار، محمد (1379). بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده سهام در شرکت های بورس تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
3. تهرانی، رضا، محمدی، شاپور، پور ابراهیمی، محمد رضا (1389). مدل­سازی و پیش بینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران. دوره 12، شماره30.
4. شیخ خوزانی، زهره، حسینی، خسرو، رحیمیان، مهدی (1389). مد­ل­سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره به روش پویایی سیستم. مجله مدل سازی در مهندسی، شماره 21.
5. Alexander, C. (1999). Risk Management and Analysis. Measuring and Modelling Financial Risk, Volume 1, John Wiley and Sons, NewYork, NY.
6. Atsalakis, G., & Kimon, V. (2009). Forecasting stock market short-term trends using a neuro-fuzzy based methodology. Expert Systems with Applications, 36.
7. Forrester, J. W., & Brink, H.M. (1999). Industrial Dynamics. students edition, MIT Press.
8. Pan. H., & Zhang, Z. (2005). Forecasting financial volatility: Evidence from chine’s stock market. Working papers in economics and finance, 06/02, University of Durham.
9. Rahdari, H., Forouzan, A., Ramezankhani, A., & Foroughi, P. (2009). Analyzing effect of global steel price fluctuation on Iran ′s steel maker stock price: A system dynamics approach. system dynamics conference.
10. Richardson P. & Pugh, A.L. (1993). Introduction to system dynamics modeling with dynamo. second priting, MIT press.
11. Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics. McGraw-Hill, Boston.
12. Tooma, E.A. (2003). Modeling and Forecasting Egyptian Stock Market Volatility before and after Price Limits. Working Paper, 0310,Economic Research Forum, Cairo, Egypt.