مقایسه کارایی نظام ملی نوآوری در ایران و کشورهای هدف در سند چشم‌انداز 20 ساله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش نظام ملی نوآوری ایران و کشورهای هدف در سند چشم‌انداز مورد مقایسه قرارگرفته‌اند. به این منظور از تکنیک تحلیل پوششی داده­‌ها بهره گرفته‌ شده است. جهت محاسبه کارایی کشورها متغیرهای نهادی و قانونی، سرمایه‌های انسانی، زیرساخت‌­ها، میزان توسعۀ بازار و کسب‌وکار به‌عنوان ورودیِ مدل و تولید، نشر و جذب دانش و تجاری‌سازی آن در قالب کالا و خدمات به‌عنوان خروجی مدنظر قرارگرفته‌اند. نتایج تحلیل نشان می‌­دهد ایران میان 20 کشور منطقه در رتبۀ 14 قرار دارد. به‌علاوه در کشور ایران به رغم برخورداری از سرمایه ارزشمند انسانی، کارایی این عامل پایین است. همچنین نتایج تحلیل حساسیتِ مدل حاکی از اهمیت بالای خروجی‌های خلاقانه و تجاری‌سازی ایده‌­ها بوده است. در نهایت نیز با توجه به امتیازهای کارایی ایران در عوامل مختلف و تعیین نقاط قوت و ضعف کشور، پیشنهاد‌هایی جهت سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری مطرح‌ شده است. شایان ‌ذکر است که وضعیت کارایی نظام ملی نوآوری ایران و کشورهای منطقه برای نخستین بار است که مورد تحلیل قرار می­‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of National Innovation Systems’ Efficiency in Iran and Countries Mentioned in 20-Year Perspective Document

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi 1
  • Firouzeh Setoudeh 2
1 Associate Professor, Shiraz University
2 Ph.D Student, Shiraz University
چکیده [English]

In this article, DEA technique has been applied for the purpose of comparing national innovation system’s efficiency in Iran and countries mentioned in 20-year perspective document. According to previous studies on national innovation efficiency, the institutional variables, human capital and R&D, infrastructures, market sophistication and business sophistication have been chosen as the model’s inputs and knowledge, technology and creative outputs have been chosen as the model’s outputs. The results show that in terms of national innovation system’s efficiency the rank of Iran is 14 out of 20 countries included in DEA analyses. Furthermore, despite of rich capacity of educated human capital, the efficiency of this index is significantly low. The sensivity analysis also reveals that creative outputs are essentially important in increasing innovation efficiency. Finally according to efficiency scores, some suggestions are offered to improve strengths and weaknesses. It is worth to mention that Iran’s national innovation system’s efficiency has been investigated for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation Systems
  • Efficiency
  • DEA
 
1. صباغ کرمانی، مجید، یاوری، کاظم، باسخا، مهدی (1388). بررسی کارایی کشورهای اسلامی در بخش بهداشت و آموزش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، شماره 4.
2. معین‌الدینی، پرستو، هاشمی، سیما (1382). ارزیابی واحدهای اجرایی گمرک ایران با کمک روش تحلیل پوششی داده­ها، نشریه مدیر ساز، شماره14.
3. منطقی، منوچهر. حسنی، علی. بوشهری، علیرضا (1388). شناسایی چالش­های سیاست­گذاری در نظام ملی نوآوری ایران، سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره3.
4. مهرگان، محمدرضا (1383). مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان­ها (تحلیل پوششی داده­ها)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
5. Abbasi F., Hajihoseini H., Haukka S. (2011). Use of Virtual Index for Measuring Efficiency of Innovation Systems: A Cross-Country Study. International Journal of Technology Management and Sustainable Development, 9(3), 195–212.
6. Banker, R.D., Thrall, R.M. (1992). Estimation of returns to scale using Data Envelopment Analysis. European Journal of Operational Research 62, 74–84
7. Cai Y. (2011). Factors Affecting the Efficiency of the BRICS' National Innovation Systems: A Comparative Study Based on DEA and Panel Data Analysis, Economics (open e-Journal), Economics Discussion Papers, No. 52.
8. Charnes , A., W. Cooper, & E., Rhodes (1978). Measuring the efficiency of decision-making units. European Journal of Operational Research, 2, 429–444.
9. Chen C.P., Hu J.L., Yang C.H. (2011). An International Comparison of R&D Efficiency of Multiple Innovative Outputs: The Role of the National Innovation System. Innovation: Management, Policy and Practice, 13(3), 341–360.
10. Freeman, C. and L. Soete, (1997). The Economics of Industrial Innovation and the strategy of the firm, Innovation 3rd edition, London: Continuum.
11. Guan J., Chen K. (2012). Modeling the Relative Efficiency of National Innovation Systems .Research Policy, 41(1), 102–115.
12. Hsu Y. (2011). Cross National Comparison of Innovation Efficiency and Policy Application . African Journal of Business Management, 5(4).
13. Matei, Monica Mihaela and Aldea, Anamaria. (2012). Ranking National Innovation Systems according to their technical efficiency, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62 , 968 – 974.
14. Niosi, j. saviotti , p.p. bellon, b.and crow, m. (1993). National systems of innovation:in search of a workable concept. Technology in society 15, 207_227. 
15. Lee, Hak-Yeon. Park, Yong-Tae. (2005(. An International Comparison of R&D Efficiency:DEA Approach. Asian Journal of Technology Innovation 13(2), 207_222.
16. Wonglimpiyarat, Jarunee, (2010). Innovation index and the innovative capacity of nations. Futures 42, 247–253.