تبیین راهبردهای موجود در خصوص جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها در لایحه تجارت و حقوق فرانسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تهران

چکیده

ورشکستگی شرکت‌های تجاری نه تنها یک شرکت بلکه اقتصاد یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این راستا برخی کشورها ازجمله کشور فرانسه درصدد جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها با راهکارهای مختلف برآمدند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی راهبردهای موجود در خصوص جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها در لایحه تجارت ایران و حقوق فرانسه، با ارائه آمار، اهمیت این دسته از مقررات را در جلوگیری از بروز ورشکستگی در فرانسه نمایان می‌سازد. در کشور ما نیز به دلیل احساس این نیاز در لایحه تجارت مصوب 1384 راهکارهای مناسبی برای این منظور در نظر گرفته‌ شده بود که متأسفانه در سال 1391 حذف گردید و پیشنهاد می‌شود که در جهت تدوین مقرراتی در این باب گام شایسته برداشته شود، چراکه وجود این قواعد به شرکت‌ها و مدیرانی که در عرصه تجارت به سبب فراز و نشیب‌های بازار به موفقیت نرسیده‌اند، امکان تلاش مجدد برای احیاء مجموعه خود را می‌دهد، که نتیجه آن جلوگیری ورشکستگی و تبعات منفی آن برای اقتصاد کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the Existing Approaches to Prevent Companies from Bankruptcy in the Bill of Trade and the France’s Law

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas Alaedini 1
  • Ali Reza Azarbaijani 2
1 Islamic Azad University
2 Tehran University
چکیده [English]

The consequences of the bankruptcy of trade companies not only influence the companies themselves, but also the whole economy of a country. Therefore, some countries have tried to avoid the bankruptcy of companies through different methods, and France is one of them. The present study exploits an analytical-descriptive approach to investigate the existing ways in the Iran’s bill of trade and France’s law to avoid bankruptcy, and shows the importance of this kind of provisions to avoid bankruptcy in France. Also, in our country, some useful percussions were considered in the trade bill legislated in 2006, which unfortunately were removed in 2013, and it is expected another attempt to be made for rearranging some rules in this field, because these rules will offer opportunities to companies and managers unsuccessful in the unsteady market for reviving their complex, prevent them from bankruptcy, and inhibit its negative effects on the economy of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avoiding Bankruptcy
  • Reconstruction
  • Trade Bill
  • France’s Law
 
1. دیانکوف، سمون و مکلیش، کارالی (1386). فضای کسب‌وکار در سال 2006 (ایجاد فرصت‌های شغلی)، ترجمه جعفر خیرخواهان، مرکز پژوهش‌های مجلس، چاپ اول، ص 165.
2. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح قواعد الاحکام، ج 5، موسسه آل البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، قم: بی‌تا، صص 223- 222.
3. نجفی، محمدحسن (1362). جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 25، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ق، صص 279- 277.
4. فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
5. قانون تجارت ایران.
6. قانون تجارت عادلانه تایوان (به زبان انگلیسی).
7. قانون تجارت فرانسه (به زبان انگلیسی).
8. قانون قواعد انحصار و تجارت منصفانه ژاپن (به زبان انگلیسی).
9. قانون مدنی فرانسه (به زبان انگلیسی).
10. قانون مربوط به مقابله با اقدامات انحصاری لهستان (به زبان انگلیسی).
11. قانون ممنوعیت اقدامات انحصارطلبانه و رقابت تجاری غیرمنصفانه اندونزی (به زبان انگلیسی).
12. گزارش منتشرشده در سال 2014 توسط کمیسیون اروپا.
13. لایحه تجارت مصوب 1384 و 1391.
14. مقررات حمایت از رقابت در بازار ایتالیا (به زبان انگلیسی).
15. Bayle, M. (2007). Insolvency Law in France, Limoges University.
16. Bernstein's Dictionary of Bankruptcy Terminology, published by Bernstein Law Firm, P.C, Suite 2200 Gulf Tower, Pittsburgh, PA 15219.
17. Gerhardt, M (2009). Consumer Bankruptcy Regimes, and Credit Default in the US and Europe, (A comparative study) CEPS Working Document No. 318/July, (http://www.ceps.eu), © Centre for European Policy Studies.
18. Montfort, R. (2009). Out-of-court settlement in France: “the conciliation”, Morgan Lewis & Bockius LLP New Letter, France.
19. Omar P. (2011). Pre-Packs à la française and Cross-Channel Influences, Eurofenix.
20. Pannen, K. (2011). European Incolvency Regulation, De Gruyter.
21. Philippe Deloitte & Touche & Partners (2002). in Collaboration with Deloitte & Touche Corporate Finance, The Study, Necessary For the Drafting Of the Report, has been conducted by the following experts in insolvency law: partner in France law: Stéphanie Chatelon, Deloitte & Touche Juridique et Fiscal; Guillaume Cornu, (http://ec.europa.eu/enterprise), July 2002.
22. Pual J.Omar (2008). International Insolvency Law: Themes and perspectives, Ashgate Publishing Company, 105.
23. Sergei A., Davydenko, Julian R.& Franks (2008). Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France, The Journal of Finance Vol.