راهبرد کوچ ارزشی ـ رشدی و بهره‌وری سرمایه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مفهوم بهره ­وری سرمایه به اندازه ­گیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به­ عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت ­ها می­ پردازد. کوچ ارزشی ـ رشدی به تغییر موقعیت یک سهم از موقعیت ارزشی به موقعیت رشدی اشاره دارد که در این پژوهش به جای استفاده از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار () به ­عنوان عامل کوچ ارزشی- رشدی، از معیار  استفاده شده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه کوچ ارزشی-رشدی و بهره ­وری سرمایه شرکت بوده و برای بررسی این رابطه از روش رگرسیونی فاما و مکبث استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت­ هایی است که در سال­‌های 1388 تا 1393 حداقل یک­بار جزء 50 شرکت فعال ­تر منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بوده ­اند که در نهایت با تعدیلات لازم به 80 شرکت در هر سال بسنده شد. نتایج نشان می‌­دهد که کوچ ارزشی-رشدی با بهره‌­وری سرمایه رابطه معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategy of Value-growth Migration and Capital Productivity

نویسندگان [English]

  • Mahdi Davari
  • Mohammad Reza Hamidizadeh
  • Elmira Mohebi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Capital productivity refers to manager ability in optimal company’s capital usage as an important and limited source. Value-growth migration refers to stock’s position changings from value position to growth position. In this study we use CTEV ratio as Value-growth migration factor instead of book value to market value ratio ( ). The goal of this study is to investigate the relationship between Value-growth migration and capital productivity. To investigate this relationship we use Fama-MacBeth two-step regression. The Population of the research consists of all companies that had been in the list of the Fifty Active Companies published by Tehran Stock Exchange from 1388 to 1393 at least once. Finally with considering the restrictions we chose 80 of these companies. The results show significant relationship between Value-growth migration and capital productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value-growth Migration
  • Book Value to Market Value Ratio of Invested Capital
  • Capital Productivity of Invested Capital
 
1. اعتمادی، مهرابی کوشکی، گنجی (1388). بررسی رابطه بین بهره­ وری نیروی انسانی و بازده سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران؛ چشم­انداز مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 33: 85-103.
2. تهرانی، خان احمدی (1389). راهبرد سرمایه­ گذاری در سهام بر اساس کوچ ارزشی-رشدی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مجله پژوهش­های حسابداری مالی، شماره اول: 1-16.
3. تهرانی، خجسته (1387). رابطه بهره ­وری سرمایه با بازده آتی سهام و تاثیر آن بر استراتژی­ های سرمایه‌گذاری ارزشی و رشدی؛ فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 11: 1-20.
4. جوربنیان، قانع دستجردی، شبانپور (1393). رابطه بهره­ وری سرمایه با رشد سود خالص و رشد سود تقسیمی هر سهم؛ دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت چالش ­ها و راهکارها.
5. قالیباف اصل، بابالویان، جولا (1387). مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران؛ فصلنامهبورساوراقبهادار: 134-111.
6. Davis, E.P., & Madsen, J.B. (2008). Productivity and equity market fundamentals: 80 years of evidence for eleven OECD countries. Journal of International Money and Finance, Forthcoming.
7. Elsevier Inc (2014). Dealing with Downsizing, Strategies for Effective Security Leadership, 45–47.
8. Fama, E., & French, K. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1).
9. Fama, E., & French, K. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1).
10. Fama, E., & French, K. (1998). Value vs. growth: The international evidence. The Journal of Finance, 53(6), 1975-1999.
11. Fama, E., & French, K. (2006). Profitability, investment and average returns. Journal of Financial Economics, 82, 491–518.
12. Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2005). Valuation: Measuring and managing the value of companies (4th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
13. Pirjeta, A. and Puttonen, V., (2007). Style migration in the European markets, Helsinki School of Economics, Electronic working paper w-426, ISBN9789524881456.
14. Petkova, R., & Zhang, L. (2005). Is value riskier than growth? Journal of Financial Economics 78, 187.
15. Pirjeta, A., & Puttonen, V. (2007). Style migration in the European markets. Helsinki School of Economics, Electronic paper w-426, HSE print, Finland, Retrieved from http://www.hse.fi/fms