تحلیل وضعیت پایداری دانشی بنگاه‌های اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

     مدتی است در مبانی نظری اقتصادی و مدیریت، بحث­‌هایی با عنوان «پایداری سازمانی» مطرح شده است. زاویه فکری پایداری، امروزه تا حد زیادی جایگزین موفقیت در مبانی نظری مدیریت سازمان‌ها شده است و تقریباً اغلب سازمان‌ها به نوعی کسب موفقیت‌های پایدار را در نظام ارزشی خود تعریف می‌کنند. پایداری سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلندمدت و نتیجه تداوم رضایت ذی­نفعان سازمان در طول زمان است. هدف کلی پژوهش، بررسی درجه پایداری سازمانی و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن با رویکرد مدیریت دانش در شرکت شهرک­‌های صنعتی تهران، است. جامعه آماری شامل کارشناسان و مدیران دفتر مرکزی شرکت شهرک‌­های صنعتی واقع در تهران می­‌باشد. تعداد این افراد 114 نفر است که 88 نفر به ­صورت تصادفی به­ عنوان نمونه انتخاب شدند. درجه پایداری شرکت شهرک­‌های صنعتی تهران 6204/2 شد؛ به این معنی که شرکت شهرک­‌های صنعتی تهران یک سازمان پیش فعال است. با توجه به امتیازهای هر یک از فعالیت‌های مدیریت دانش، اولویت‌های بهبود مشخص شد که به ترتیب عبارت­‌اند از: فعالیت انتشار، ارزیابی، توسعه، استفاده، هدف‌­گذاری و نگهداری، کسب و شناسایی. با توجه به این­که سازمان از لحاظ پایداری در وضعیت پیش فعال قرار دارد، باید برای نیل به سطح بالاتر پایداری یعنی سطح منعطف هدف­‌گذاری کند که در این مورد راهکارهایی به سازمان، ارائه شد.
     مدتی است در مبانی نظری اقتصادی و مدیریت، بحث­هایی با عنوان «پایداری سازمانی» مطرح شده است. زاویه فکری پایداری، امروزه تا حد زیادی جایگزین موفقیت در مبانی نظری مدیریت سازمان‌ها شده است و تقریباً اغلب سازمان‌ها به نوعی کسب موفقیت‌های پایدار را در نظام ارزشی خود تعریف می‌کنند. پایداری سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلندمدت و نتیجه تداوم رضایت ذی­نفعان سازمان در طول زمان است. هدف کلی پژوهش، بررسی درجه پایداری سازمانی و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن با رویکرد مدیریت دانش در شرکت شهرک­های صنعتی تهران، است. جامعه آماری شامل کارشناسان و مدیران دفتر مرکزی شرکت شهرک­های صنعتی واقع در تهران می­باشد. تعداد این افراد 114 نفر است که 88 نفر به­صورت تصادفی به­عنوان نمونه انتخاب شدند. درجه پایداری شرکت شهرک­های صنعتی تهران 6204/2 شد؛ به این معنی که شرکت شهرک­های صنعتی تهران یک سازمان پیش فعال است. با توجه به امتیازهای هر یک از فعالیت‌های مدیریت دانش، اولویت‌های بهبود مشخص شد که به ترتیب عبارت­اند از: فعالیت انتشار، ارزیابی، توسعه، استفاده، هدف­گذاری و نگهداری، کسب و شناسایی. با توجه به این­که سازمان از لحاظ پایداری در وضعیت پیش فعال قرار دارد، باید برای نیل به سطح بالاتر پایداری یعنی سطح منعطف هدف­گذاری کند که در این مورد راهکارهایی به سازمان، ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Consistency Status of Knowledge in Economical Institutes

نویسندگان [English]

  • Leila Yeganeh 1
  • Rasool Yeganeh 2
  • Roohallah Noori 1
  • Saeed Jaafarinia 1
1 kharazmi university
2 Shahid Bahonar kerman university
چکیده [English]

     In economic and management literature a discussion titled "organizational sustainability" has been put forward. The sustainability paradigm to some extent replaced by success in management literature. Approximately, most of the organizations define the acquisition of sustained success in their value system. Organizational sustainability is the ability to maintain or to develop the performance in the long term and continued satisfaction of stakeholder over time. The general goal of this study is the investigation of degree of organizational sustainability and representing solutions to enhance it with knowledge management perspective in Tehran Industrial Estates Company. With respect to the goal of the study the population includes all the experts and managers of Tehran industrial estates. A total of 114 people, among them 88 were selected randomly. The results of data analysis show that, the degree of sustainability of Tehran industrial estates is 2.6204 that is Tehran industrial estates is a proactive organization. Given the scores of knowledge management activities, the priorities of improvement were determined and they are as follows: publishing, assessment, development, use, goal setting, and maintenance, acquisition and identification of knowledge. Due to the fact that the organization is proactive with regard to sustainability, goal should be set to achieve a higher level of sustainability that is flexible level and in this case solutions have been presented to organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Knowledge Management
  • Knowledge Management Activities
  • Tehran Industrial Estates Company
  • ISO 9004
 
1. افرازه، عباس (1386). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل­ها، اندازه­گیری و پیاده­سازی). تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
2. برزگر، قدرت­الله و غفاری، وحید (1387). حسابداری و گزارشگری پایداری شرکت­ها در هزاره سوم. نشریه حسابدار، 202، 86-75. 
3. خدامی­پور، احمد و شفیعی همت­آباد، حمیده (1392). پایداری شرکت­ها و اندازه­گیری آن؛ حسابرس؛ 69.
4. رحیمیان، نظام­الدین، توکل­نیا، اسماعیل و اسدی، زینب (1390). مسئولیت­های اجتماعی و پایداری شرکت‌ها؛ حسابداری مسئولیت­های اجتماعی؛ 32.
5. مرادزاده، مهدی و احمدزاده، حمید (1385). گزارشگری پایداری شرکت­ها. نشریه حسابدار، 177، 25-17.
6. مشیرزاده، همایون (1391). پایداری شرکتی. نشریه حسابرس، 59، 62-54.
7. محمدنبی، ساویز (1388). ارائه مدلی برای سنجش و ارتقاء درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش.(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران.
8. یگانه، لیلا (1393). بررسی درجه پایداری سازمانی و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن با رویکرد مدیریت دانش در شرکت شهرک­های صنعتی تهران .(پایان­نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.
9. Bateman, N. and David, A. (2002). Process improvement programmes: a model for assessing sustainability. International Journal of Operations & Production Management 22, 515-526.
10. Daub, C.H. and Ergenzinger, R. (2005). Enabling sustainable management through a new multi-disciplinary concept of customer satisfaction. European Journal of Marketing 39, 998-1012.
11. Gloet, M. (2006). Knowledge management and the links to HRM: Developing leadership and management capabilities to support sustainability. Management Research News Journal 29, 402-413.
12. Henderson, H. (2006). Twenty-first century strategies for sustainability. Foresight Journal 8, 21-38.
13. Marcum, J.W. (2008). Partnering for innovation and sustainability. The Bottom Line: Managing Library Finances Journal, 21, 82-84.
14. Muñoz, M.J., Rivera, J.M. and Jose M. Moneva (2008). Evaluating sustainability in organisations with a fuzzy logic approach. Industrial Management & Data Systems Journal. 108, 829-841.
15. Robinson, H.S., Anumba, C.J., Carrillo, P.M. and Al-Ghassani, A.M. (2006). STEPS: a knowledge management maturity roadmap for corporate sustainability. Business Process Management Journal 12, 793-808.
16. Searcy, C., Karapetrovic, S. and McCartney, D. (2008). Application of a systems approach to sustainable development performance measurement. International Journal of Productivity and Performance Management, 57, 182-197.
17. Standing, C. and Jackson, P. (2007). An approach to sustainability for information systems. Journal of Systems and Information Technology, 9, 167-176.
18. TC 176, SC3, ISO 9004:2000, international organization for standardization.
19. Wilkinson, A., Hill, M. and Gollan, P. (2001). The sustainability debate. International Journal of Operations & Production Management, 21, 1492-1502.