طراحی مدل هوشمند با رویکرد ترکیبی عصبی –فازی برای انتخاب استراتژی مادری در هلدینگ‌های معدنی ج.ا.ا (مطالعه موردی: هلدینگ شهاب سنگ)

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع ،آزاد تهران جنوب،تهران ایران

2 گروه مهندسی صنایع،دانشکده فنی، دانشگاه امام حسین (ع)،تهران ، ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع ،آزاد تهران جنوب، تهران، ایران

4 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

تصمیماتی که شرکت مادر در خصوص انتخاب شیوه‌های مادری اتخاذ می کند، از موضوعات اساسی در راهبرد سطح هلدینگ ها می باشد . وجود عدم قطعیت های محیطی و ضعف در تصمیم گیری سریع و دقیق، باعث مشکلاتی در اتخاذ شیوه‌های مادری هلدینگ ها شده است. در این مقاله با هدف اتخاذ تصمیم گیری مطلوب و کاهش عدم قطعیت‫ها در مدیریت کسب وکارهای تابعه هلدینگ‌های معدنی، از مدل هوشمند با رویکرد ترکیبی عصبی- فازی استفاده شده است. مدلسازی در نرم‫افزار متلب و ارزیابی مدل از طریق محاسبه ریشه میانگین مربعات خطاRMSE) ) برای داده های آزمون و داده های یادگیری انجام شده است. نتایج مطالعه موردی در هلدینگ شهاب سنگ نشان می دهد که با استفاده از مدل هوشمند، تصمیم گیری در اتخاذ شیوه‌های مادری، دقت و سرعت بیشتری داشته و عدم قطعیت‫ها کاهش پیداکرده است، همچنین طبق خروجی مدل، شیوه مادری در این هلدینگ برای حوزه های معدنی استخراج سنگ مس، سنگهای تزئینی و سنگ آهک روش برنامه‌ریزی استراتژیک، برای حوزه های معدنی استخراج طلا، سنگ لاشه و پوکه معدن روش کنترل مالی و در نهایت برای حوزه های معدنی استخراج سنگ آهن ، ذغال سنگ ، سنگ معدن سرب و روی و شن و ماسه روش کنترل استراتژیک پیشنهاد شده است.‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of an intelligent model to choose the parenting strategy of subsidiary businesses in mineral holding (Case study: Shahab- sang holding)

نویسندگان [English]

 • Aboozar Shokry 1
 • Seyyed ziaaaddin Ghazizadeh 2
 • Shahnaz Piroozfar 3
 • Hamid Tohidi 4
1 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Islamic Republic of Ira
2 Department of Industrial Engineering, Imam Hussein University, Tehran, Islamic Republic of Iran
3 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Islamic Republic of Iran
4 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

The decisions that the parent company makes regarding the choice of parenting methods are one of the key issues in the holding level strategy. Existence of environmental uncertainties and weakness in quick and accurate decisions have caused problems in choosing the parent methods of holdings. In this work, we use an intelligent model based on the neural-fuzzy approach aiming at a desired decision-making and reducing the uncertainty in choosing the parent methods in mineral holdings.Modelling of the indices is accomplished by the Matlab software, and the model computation is done by the root mean square error for the test data and train data. The case study (Shahab-sang holding) findings show that by using the intelligent model, the proposed strategies include more accuracy, which lead to a lower uncertainty and more speed in choosing the parent methods. Also the test result indicates the validity of all the extracted strategies.Also, according to the model output, the parent method in this holding for mining areas of copper ore, decorative stones and limestone is strategic planning method, for mining areas of gold extraction, carcass stone and pumice, financial control method and finally for mining areas Iron ore, coal, lead and zinc ore and sand have been proposed as strategic control methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intelligent model
 • parenting strategy
 • mineral holding
 • decision matrix
 • fuzzy-neural
دوره 14، شماره 53
فروردین 1402
 • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 28 تیر 1400