نویسنده = حسین رحمان سرشت
چارچوب فراگیر اعمال تغییرات سازمانی

دوره 6، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 15-39

هانیه آزرمجو؛ حسین رحمان سرشت؛ وحید ناصحی فر


راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی

دوره 4، شماره 15، آذر 1392، صفحه 15-35

حسین رحمان سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میر فیض فلاح شمس؛ منصور ایراندوست


ارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر رقابت‌مندی کل صنعت در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 15-41

حسین رحمان سرشت؛ سید عبدالجابر قدرتیان کاشان