نویسنده = آلما فرامرزی
طراحی الگوی پاسخ گویی جبران خدمات مدیران ارشد دولتی

دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 139-162

رضا سپهوند؛ فاطمه‌ اکبری پشم؛ آلما فرامرزی؛ یاسمین فرامرزی


یکپارچه‌سازی شاخص‌های خط‌مشی‌گذاری فرهنگی کلان‌شهرها

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 19-44

آلما فرامرزی؛ سنجر سلاجقه؛ سعید صیادی