نقشه‌برداری نظام‌مند از مطالعات حوزه‌ی شبکه‌های کسب‌وکار

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، شهید بهشتی. تهران. ایران.

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شناسایی روندهای موجود و گرایش‌های کلی صاحب‌نظران در هر حوزه‌ای را باید یکی از نیازهای اساسی دانست. از طریق بررسی روندها می‌توان به شکاف نظری در مطالعات گذشته دست یافت و مطالعات پیش رو را هدفمند‌تر کرد. شبکه‌های کسب‌وکار از جمله حوزه‌های مطالعاتی است که تلاش می‌کند تا گونه‌ای پیچیده از مبادله‌های تکرارشونده را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد. این مطالعه با طبقه‌بندی موضوعی تحقیقات صورت گرفته در حوزه شبکه‌های کسب‌وکار از روش نقشه‌برداری نظام‌مند و تحلیل هم‌واژگانی بهره گرفته است. جست‌وجوی این مطالعه بر اساس پایگاه‌های اسکوپوس و وب آف ساینس در بهمن 1399 بوده است. بر اساس روش نقشه‌بردازی نظام‌مند، در خلال سال‌های 1990 تا 2021 تعداد 431 مقاله برای تحلیل چکیده و واژگان کلیدی و 56 مقاله برای تحلیل کل متن انتخاب شده است. تحلیل هم واژگانی از طریق نرم‌افزار Vosviewer سه گروه اصلی از مطالعات را خوشه‌بندی کرد: رویکرد ساختاری، رویکرد فرهنگی و رویکرد رابطه‌ای. این سه رویکرد اصلی به تحلیل‌های شبکه کسب‌وکار شامل 11 دسته فرعی می‌شوند. بیشتر مطالعات بر رویکرد ساختاری متمرکز بوده‌اند. روندهای جدید نشان از تغییر رویکرد تحلیل‌های شبکه کسب‌وکار به سمت رویکرد رابطه‌ای است که از سال 2017 به رویکرد مسلط در تحلیل شبکه‌های کسب‌وکار تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mapping Review In Business Network's Sttudies

نویسندگان [English]

  • Ali Parishani 1
  • Bahman Hajipour 2
  • Seyed mahmood hosseini 3
  • Gholamhossein Khorshii 3
1 Ph.d Student in Shahid beheshti University
2 Shahid beheshti university
3 shahid beheshti university
چکیده [English]

Identifying existing and general trends of Scientifics in each field should be considered as one of the basic needs in science. By examining the trends, the theoretical gap in previous studies can be illustrated and the forthcoming studies can be targeted with more accuracy. Business networks is a field of study that seeks to analyze complex types of repetitive exchanges. This study has used mapping review and co-occurrence analysis with the thematic classification of research in the field of business networks. The database for this study was Scopus and Web of Science databases in February 2021. Based on the mapping review method between 1990 and 2021, 431 articles were selected for abstract and keyword analysis, and 56 articles were selected for full-text analysis. co-occurrence analysis through Vosviewer software clustered three main groups of studies: structural approach, cultural approach, and relational approach. These three main approaches to business network analysis include 11 sub-categories. Most studies have focused on a structural approach. The new trends show the change in the approach of business network analysis to the relational approach, which has become the dominant approach in business network analysis since 2017.

کلیدواژه‌ها [English]

  • network
  • Business Network
  • Co-word Analysis
  • Mapping review