شناسایی و کاهش تلفات زمان تولید در شرکت سازه های فلزی طاق بیست بیرجند (با استفاده از نقشه جریان ارزش)

نوع مقاله: علمی-

نویسندگان

1 استادیارگروه مهندسی صنایع، دانشکده صنعت و معدن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده

پیاده سازی تولید ناب در واحدهای صنعتی تاثیر مستقیمی در ارتقای جایگاه رقابتی آن واحدها و سودآوری آن‌ها دارد. به عبارتی، کاهش زمان تولید، که از طریق کاهش تلفات پنهان و آشکار و هموار کردن جریان کار اتفاق می‌افتد، منابع زمانی و تولیدی زیادی را در اختیار واحدهای صنعتی قرار می دهد و به طور غیر مستقیم موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات می‌گردد. تکنیک نقشه ی جریان ارزش، یکی از مهمترین ابزار های پیاده سازی تولید ناب و یکی از تکنیک های برنامه ریزی پشتیبانی و کاربردی برای تحلیل و طراحی پیکربندی زنجیره فرایند در بسیاری از صنایع است. هدف این پژوهش، ترسیم نقشه جریان ارزش برای شرکت سازه های فلزی طاق بیست بیرجند و تحلیل عملیات و فرآیندهای تولید آن و ارائه ی پیشنهادات عملی برای بهبود زنجیره ی ارزش به منظور کاهش تلفات زمان و هزینه های تولید، است. نتایجِ پیاده سازی تولید ناب در فرایند تولید نشان می دهد که، زمان کل اجرای فرآیندهای تولید از 3835 ثانیه به 3480 ثانیه کاهش پیدا کرده است. همچنین، تعداد ایستگاه های خط مونتاژ از 8 به 4 تقلیل یافته است. در نتیجه، کاهش زمان تولید و تعداد ایستگاه ها، موجب تبدیل سیستم تولیدی از فشاری به کششی، کاهش هزینه ها و تعداد اپراتورهای خط تولید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and Reduction of Production Time Loss in TaghBist Steel Structures Company (Using Value Flow Maps)

نویسندگان [English]

  • Arman Bahari 1
  • Ehsan Alidoost 2
1 Assistant Professor, Faculty of Industry and Mining, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 MSc in Industrial Engineering Productivity and System Management, Iran
چکیده [English]

The implementation of lean manufacturing in industrial units has a direct impact on enhancing the competitive position of those units and their profitability. In other words, reducing the production time, which occurs by reducing hidden and obvious losses and smoothing the workflow, provides much time and production resources to the industrial unit and indirectly reduces the cost of finished products. Value stream mapping is one of the supports and application planning techniques for analyzing and designing process chain configuration and is one of the most important lean manufacturing implementation tools for many industries. The purpose of this research is mapping the value stream for the TaghBist metal structures company, analyze its operations and manufacturing processes, and provide practical suggestions for improving the value chain to reduce production time and costs losses. The results of the lean production implementation in the production process show that the total lead-time of the manufacturing processes has been reduced from 3835 seconds to 3480 seconds. Also, the number of assembly line stations has been reduced from eight to four. As a result, the reduction in the production time and the number of stations have led to the conversion of the manufacturing system from compression to stretching, reducing production costs, as well as reducing the number of operators in the production line.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value flow
  • time losses
  • Lean production
  • industrial environments

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 18 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1399