کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعداد مقالات: 6
2. شایستگی‌های کارآفرینانه، نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 89-106

بهروز قلیچ‌لی؛ عاطفه مکانی


3. طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های رهبری در سازمان‌های خدمات شهری

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 73-100

حمزه جمشیدی کهساری؛ حسن زارعی متین؛ محمدعلی بابایی زکیلکی؛ غلامرضا جندقی


4. طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 19-41

بهروز دری؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ مریم بهرامی‌نسب


5. شایستگی منابع انسانی: عاملی راهبردی در جهت بهبود عملکرد سازمان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 15-37

محمد علی حقیقی؛ ساره ابراهیمی؛ حمیدرضا قاسمی بنابری


6. الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 95-139

شمس السادات زاهدی؛ ابراهیم شیخ