کلیدواژه‌ها = زنجیره تامین
تعداد مقالات: 2
1. مدل راهبردی شبکه سازی فرآیند تولید، ذخیره‌سازی و بهینه توزیع مبتنی بر تئوری نمایندگی‌ها در صنایع دفاعی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1400

مهدی مرادی؛ علیرضا ایرج پور؛ مرتضی موسی خانی؛ محمود شیخ حسنی


2. مدل‌سازی پویای بهینگی زنجیره تأمین صنعت برق کشور

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 205-227

مجتبی امیدیان؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبدالله حیدریه