کلیدواژه‌ها = شبکه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ساختار و روند شبکه‌های موضوعی مدیریت راهبردی در ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 85-112

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


2. اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 123-143

تورج حسن‌زاده ثمرین؛ سید محمد مقیمی