نویسنده = محمدمهدی پرهیزگار
طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه‌های ارتقای آن در شرکت‌های تولیدی

دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 19-51

علیرضا علی احمدی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ ناهید ساروی مقدم


طراحی الگوی تجارت اجتماعی

دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 75-90

مریم سلیمانی؛ حبیب الله دانایی؛ علی اکبر جوکار؛ محمدمهدی پرهیزگار


شناسایی تأثیر متقابل فرهنگ و راهبرد در شرکتهای سرمایه‌گذاری صنعت ساختمان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 151-166

غلامحسین خورشیدی؛ محمد احمدی؛ محمدمهدی پرهیزگار