شناسایی و تحلیل راهبردی نیازها و انتظارات ذی‏نفعان صنعت بیمه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات کلان بیمه، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: توجه بیشتر به ذینفعان‌اصلی برنامه‎ها، به‏ویژه ذینفعانی که در حوزه کنترل برنامه‎های استراتژیک در صنعت‎بیمه قرار ندارند، و همچنین استفاده از مشارکت کلیه ذینفعان در بازنگری طرح‏های کلان صنعت‎بیمه کشور ضرورت دارد. بر این اساس، در این تحقیق بر شناسایی، دسته‎بندی و اولویت‏بندی ذینفعان صنعت تمرکز شده و نیازها و انتظارات آنان مورد بررسی قرار گرفته‌است.
روش‎شناسی: در مرحله اول، از یک پرسش‎نامه اینترنتی برای دسته‌بندی ذینفعان استفاده‎شده‎است، که توسط 468 نفر بازدید و در نهایت تعداد 125 پاسخ دریافت‎شده‎است. جامعه مورد مراجعه، خبرگان و فعالان صنعت‎بیمه هستند. جهت نگاشت ذینفعان صنعت‌بیمه از مدل‎های قدرت-علاقه و اثرگذاری-اثرپذیری استفاده‎شده‎است. در ادامه برای استخراج انتظارات ذی‎نفعان از مطالعات کتابخانه‎ای، جستجو در وب و ارسال نامه برای ذی‎نفعان خارج از صنعت و از مصاحبه و پرسش‎نامه‎های ساخت‎یافته تشریحی برای ذی‎نفعان داخل صنعت و تحلیل‎های عمقی استفاده‎شده‎است. مجموع پاسخ‎دهندگان به پرسش‎نامه‎های این بخش 341 نفر از ذی‎نفعان‎صنعت در نقش‎های متفاوت بوده‎اند که به سوالات این تحقیق به‎صورت تشریحی از طریق اینترنت پاسخ‌داده‎اند.
یافته‎ها: بیمه‎مرکزی، وزارت امور اقتصادی‎ودارایی، بیمه‎گذاران حقوقی، ارزیابان خسارت، استارت‎آپ‎های بیمه‎ای، سندیکای بیمه‎گران و کارگزاران بازیگران کلیدی صنعت‎بیمه را تشکیل‎می‏دهند.
بحث و نتایج: ذی‌نفعان‎کلیدی، دارای منابع قدرت فراوانی برای اعمال نفوذ بر سازمان بوده، لذا در استراتژی‎های نهایی وضع‌شده در صنعت‎بیمه باید کانون توجه قراربگیرند و راهبردهایی برای پاسخگویی به نیازهاوانتظارات آنها لحاظ‎شود و در تمامی موارد توسعه و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آن واردشوند. از تحلیل کمّی‎وکیفی مجموع نقاط قوت‎وضعف و فرصت‎ها‎وتهدیدات احصا شده از نگاه ذی‌نفعان‎راهبردی و اولویت‎سنجی آنها، می‏توان برای استخراج استراتژی‏ها و برنامه‏های تعامل با آنها استفاده‎نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and strategically analyzing the needs and expectations of insurance industry stakeholders

نویسندگان [English]

  • Leili Niakan 1
  • Ameneh Khadivar 2
1 Department of Insurance Macro Studies, Insurance Research Center, Tehran, Iran
2 , Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective:It is necessary to pay more attention to the main stakeholders of the programs in the insurance industry, especially who are not in the field of strategic plans control, and to use the participation of all stakeholders in reviewing the macroplans of the insurance industry. This study focuses on identifying, categorizing and prioritizing insurance industry stakeholders and examining their needs and expectations.
Methodology:In the first stage, an online questionnaire was used to categorize the stakeholders, visited by 468 people and finally received 125 answers. The target community is insurance experts and activists. Power-interest and effective-affected models have been used to map the stakeholders of the insurance industry. To extract stakeholder expectations, library studies, web search and sending letters to stakeholders outside the industry, and descriptive structured questionnaires to stakeholders within the industry and deep analysis has been used. The total number of respondents from industry stakeholders to the online questionnaires was 341 who answered the questions of this research descriptively.
Findings:Central Insurance, the Ministry of Economic, legal policyholders, claims assessors, InsurTechs, insurers' syndicates and brokers are key players in the insurance industry.
Conclusion:The key stakeholders have abundant sources of power to influence the organization and therefore, should be in the center of attention and strategies to meet their needs and expectations should be considered and included in all developments and decisions. Quantitative and qualitative analysis and prioritization of the total identified strengths, weaknesses, opportunities and threats can be used to extract strategies and programs to interact with them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Stakeholders
  • Insurance Industry
  • Core expectations
  • strengths and weaknesses
  • تاریخ دریافت: 01 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 31 خرداد 1401