ارائه یک رویکرد نوین برای ارزیابی استراتژی‌های سازمان

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

چکیده

مسئله حائز اهمیت برای سازمان‌ها در دنیای امروز، تغییر محیط پایدار و قابل پیش بینی به سوی محیط پیچیده و پویا است. لذا آن‌چه که در چنین محیط پیچیده و پویا به عنوان دغدغه‌ای مهم برای مدیران رده بالای سازمان‌ها تبدیل شده است، انتخاب استراتژی‌های مناسب و بکارگیری آن در سازمان به منظور تحقق اهداف کلان می‌باشد. به دلیل محدودیت منابع، اولویت‌بندی استراتژی‌ها برای شناسایی موثرترین آن‌ها را در تحقق اهداف کلان برای سازمان بسیار مورد اهمیت است. یکی از روش‌های تصمیم‌گیری که برای تحلیل تصمیم در چنین محیط‌‌های پیچیده به وفور به کار گرفته شده فرآیند تحلیل شبکه-ای است. با وجود اینکه فرآیند تحلیل شبکه‌ای به عنوان روشی دقیق‌تر نسبت به فرآیند تحلیل سلسـله ‌مراتبـی برای مدل‌سازی محیط‌های تصمیم پیچیده معرفی شده است اما مشـکلاتی نظیر حجم زیاد مقایسات زوجی و مبهم بودن برخی از این مقایسات از کارایی این روش کاسته است. در این مقاله با بکارگیری رویکرد جدید BWANP نشان داده می‌شود که این رویکرد مشکلات روش ANP را تا حد امکان کاهش داده و ضمن نیاز به داده‌های مقایسه‌ای کمتر، مقایسات استوارتری را منجر می‌شود. به عبارتی جواب‌های قابل اطمینان‌تری بدست می‌آید و موجب ارتقای کارایی تصمیم‌گیری می‌شود. این پژوهش با هدف بکارگیری روش مزبور برای اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت توزیع نیروی برق استان فارس انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a new approach to evaluating organizational strategies

نویسندگان [English]

  • hamzeh Aghababayi 1
  • Azim Zarei 2
  • Davoud Feiz 3
2 Associate Prof. in Business Management, Faculty of Economic, Management, and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, IR, Iran
چکیده [English]

An important issue for organizations in today's world is the change of a sustainable and predictable environment to a complex and dynamic one. Therefore, what has become an important concern for managers of high levels of organizations in such a complex and dynamic environment is the selection of appropriate strategies and its application in the organization in order to achieve major goals. Due to limited resources, it is very important for the organization to prioritize strategies to identify the most effective ones in achieving macro goals. One of the decision-making methods used to analyze decision making in such complex environments is the network analysis process. Although the network analysis process has been introduced as a more accurate method than the serial analysis process, it is difficult to model complex decision environments, but problems such as the high volume of couple comparisons and the ambiguity of some of these comparisons have reduced the efficiency of this method. . In this paper, using the new BWANP approach, it is shown that this approach reduces the problems of the ANP method as much as possible and leads to more stable comparisons while requiring less comparative data. In other words, more reliable answers are obtained and the efficiency of decision-making is improved. This research has been conducted with the aim of using this method to prioritize the strategies of Fars Power Distribution Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Decision Making
  • Fuzzy logic
  • BWANP