نویسنده = میرزاحسن حسینی
تعداد مقالات: 1
1. علت‌یابی رویگردانی مشتریان با ارزش صنعت بانکداری

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 131-144

میرزاحسن حسینی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ علی‌اکبر جوکار؛ مهدی رضایی