نویسنده = غلامرضا جندقی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های رهبری در سازمان‌های خدمات شهری

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 73-100

حمزه جمشیدی کهساری؛ حسن زارعی متین؛ محمدعلی بابایی زکیلکی؛ غلامرضا جندقی


2. الگویابی مهارت‌ها و نیازهای آموزشی مدیران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 161-180

حمید زارع؛ غلامرضا جندقی؛ محمدتقی خوبرو