نویسنده = وحید خاشعی
تعداد مقالات: 4
1. بداهه‌گرایی راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان در محیط‌های پیچیده

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 47-71

اعظم تبرایی؛ وحید خاشعی


2. الگوی ارتقای عملکرد، اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 173-195

وحید خاشعی؛ نادر مظلومی؛ فریده شهریاری


3. تأثیر منابع سازمانی و قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 269-286

مرضیه اسماعیل‌زاده؛ وحید خاشعی


4. تبیین مدل کنترل راهبردی در صنعت توزین

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 61-80

وحید خاشعی؛ عطاءاله هرندی