تکمیل اطلاعات داوران

بدین وسیله از کلیه داوران محترم تقاضا می‌شود هر چه سریعتر نسبت به تکمیل پروفایل شخصی خود و ارائه اطلاعات حساب بانکی(به خصوص شماره کارت بانکی - ترجیحا بانک ملی) در سامانه نشریه مطالعات مدیریت راهبردی اقدام نمایند.