نمایه نشریه در پایگاه اسکوپوس

نمایه نشریه در پایگاه اسکوپوس

در طی هماهنگی‌های ایجاد شده، انشالله بزودی نشریه مطالعات مدیریت راهبردی در پایگاه اسکوپوس نمایه خواهد شد. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.