نمایه نشریه در پایگاه اسکوپوس

در طی هماهنگی‌های ایجاد شده، انشالله بزودی نشریه مطالعات مدیریت راهبردی در پایگاه اسکوپوس نمایه خواهد شد. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.