نمایه نشریه در گوگل اسکولار

به اطلاع نویسندگان مقالات در نشریه مطالعات مدیریت راهبردی می‌رساند که این نشریه در پایگاه گوگل اسکولار نمایه شده است و می‌توانید مقالات خود را در اینجا مشاهده نمایید.