الگوی پارادایمی جامعه دانش بنیان در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 دانشگاه فنی و حرفه‌ای - دانشکده شهید شمسی پور

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با توجه به اسناد بالادستی، یکی از ویژگی‌های جامعه ایران در افق چشم‌انداز 20 ساله، تحقق جامعه مبتنی بر دانش است. شناسایی بستر، شرایط علی، شرایط مداخله‌گر و استراتژی‌های تعامل و کنشِ دانشی در راهبری جوامع دانش بنیان می‌تواند در تحقق جامعه دانشی مفید و مؤثر باشد. هدف این تحقیق که با روش نظریه داده بنیاد صورت گرفته است، شناسایی و طبقه‌بندی این عوامل بوده و در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که «بسترها، شرایط علی، شرایط مداخله‌گر و استراتژی‌های تعامل و کنش دانشی در راهبری جوامع دانش بنیان کدام‌اند؟». بر اساس یافته‌های تحقیق، دانش درون‌زا، تحول اندیشه و تفکر تولید، تبدیل افراد جامعه از فقط مصرف‌کننده دانش به تولیدکننده دانش، مهم‌ترین نقش را در شکل‌گیری جامعه دانش‌بنیان دارند و منبع اصلی این تحولات، افراد آن جامعه هستند. هنگامی‌که دانش از درون ذهن افراد خارج گردیده و در چرخه توزیع و انتشار قرار گیرد، قدرت زا می‌گردد و همه ابعاد جامعه را متأثر می‌سازد. توجه به مضامینی ازجمله «دغدغه و عزم مشترک» و «تحولات بنیادین مبتنی بر علم و فناوری» (طبقه محوری)؛ خلق، توزیع و به‌کارگیری دانش (شرایط علی)؛ سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (شرایط مداخله‌گر)؛ چشم‌انداز 20 ساله و ضرورت تحول اندیشه و تفکر تولید با محوریت افراد جامعه (بستر و زمینه)؛ پویایی، تقویت رابطه دانشگاه، صنعت و دولت، ارتقاء فرصت‌های یادگیری و ... (راهبردها)؛ برای تحقق جامعه دانش‌بنیان، ضروری است. اعتبارسنجی مضامین استخراج‌شده، با برگزاری پانل دلفی انجام و درنهایت، مدل پارادایمی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The paradigm model of the knowledge-based society in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Naser Rahmdel 1
  • Mehran Keshtkar 2
1 تهران. تهرانپارس. قنات کوثر. خیابان مسجد کوثر. یکم غربی پلاک 8 واحد3
چکیده [English]

According to the upstream documents, one of the characteristics of Iranian society in the 20-year perspective is the realization of a knowledge-based society. Identifying the context, causal conditions, interventionist conditions and strategies of knowledge interaction in leading knowledge-based societies can be useful and effective in the realization of the knowledge community. The purpose of this grounded theory based research is identifing and classifing these factors and finding answer the basic question: What are the contexts, causal conditions, interventionist conditions and strategies of knowledge interaction in leading knowledge-based societies? According to the findings, endogenous knowledge, evolution of production thought, transformation of people from just consuming to producing knowledge, have the most important role in shaping the knowledge-based society, and the main source of these changes are the people. When knowledge leaves the minds of individuals and is in the cycle of distribution and dissemination, it affects all aspects of society. Considering themes such as "common concern and determination" and "fundamental developments based on science and technology" (central class); Creation, distribution and application of knowledge (causal conditions); Social, cultural, economic and information and communication capital (intervening conditions); 20-year vision and the necessity of the evolution of production thought and thinking with a focus on members of society (context); Dynamics, strengthening the relationship between university, industry and government, promoting learning opportunities (strategies) is essential for the realization of a knowledge-based society. Validation of the extracted themes is done by holding a Delphi panel and finally, a paradigm model is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge-Based Society
  • Grounded theory