شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های حکمرانی نوآوری در سطح کلان و بررسی حکمرانی نوآوری ترکیه بر اساس آنها

نوع مقاله: علمی-

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

حکمرانی نوآوری مربوط به نقش‌آفرینی دولت در نظام نوآوری است که در آن دولت باید از طریق مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری، همکاری و تعامل در میان سطوح مختلف قدرت و همچنین با طراحی، تدوین و پیشنهاد اهداف واضح که امکان تدوین سیاست‌های لازم در زمینه نوآوری را فراهم می‌کند، بستر لازم را برای تحقق نوآوری فراهم آورد. اغلب مشکلات و چالش‌هایی که کشورها خصوصاً کشورهای کمتر توسعه‌یافته در زمینه نوآوری با آن مواجه هستند مربوط به حکمرانی نوآوری بوده و گام اول در بهبود وضعیت و تقویت حکمرانی نوآوری کشورها شناسایی وضعیت موجود آن‌ها می‌باشد بر همین اساس این مقاله به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌هایی برای سنجش و ارزیابی حکمرانی نوآوری در سطح کلان بود که به منظور دستیابی به این هدف، ابتدا با مرور ادبیات حکمرانی نوآوری و همچنین نظرخواهی از خبرگان، شاخص‌هایی برای ارزیابی حکمرانی نوآوری در سطح کلان استخراج و سپس این شاخص‌ها را با استفاده از روش سوارا در محیط فازی وزن دهی و اولویت‌بندی نمود در نهایت نیز با استفاده از شاخص های اصلی حکمرانی نوآوری در سطح کلان و همچنین تحلیل سیاست های به کار گرفته شده در زمینه علم، فناوری و نوآوری، وضعیت حکمرانی نوآوری کشور ترکیه به عنوان کشوری در حال توسعه که تجربیات آن می تواند در زمینه سیاست گذاری علم و فناوری برای جمهوری اسلامی ایران مفید باشد، بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize Indicators of Innovation Governance at the Macro Level and Examination of Turkish Innovation Governance Based on Them

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Mohammad Aliha 2
2 Iran University of Science & Technology, Tehran,Iran
چکیده [English]

Innovation governance refers to the active role of the government in the innovation system where it should pave the way for innovations via participatory decision-making, cooperation between those in power, as well as developing and proposing clear goals and targets that make it possible to design appropriate policies for innovation. Most of the problems and challenges that counties, especially less developed ones, encounter in terms of innovation are related to innovation governance. Furthermore, the first step in promoting and enhancing innovation governance is to know countries’ current status. Therefore, the purpose of this research was to identify and prioritize indicators for evaluation of innovation governance at macro level. To that end, first, the available literature was reviewed and experts were consulted to extract the indictors for evaluation of innovation governance at macro level. Then, these indicators were weighed and prioritized using fuzzy SWARA.
finally, using the main indicators of innovation governance at the Macro Level As well as analyzing the policies applied in science, technology and innovation, the status of Turkey's innovation governance as a developing country whose experiences in science and technology policy making could be useful to the Islamic Republic of Iran was examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Innovation
  • Indicators
  • Fuzzy SWARA
  • Turkey