ارائه یک مدل پویایی‌شناسی سیستم‌ها برای پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول کشور و برنامه‌ریزی فضای مدارس این مقاطع

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

تعلیم و تربیت یکی از نهادهای اصلی جامعه است که به تامین نیروی انسانی مفید و موثر می پردازد. اولین گام برای اجرای برنامه های آموزشی ، داشتن فضای مناسب و کافی است. هم اکنون در رابطه با کمبود منابع آموزشی مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد. با توجه به هدف افزایش پوشش تحصیلی در اسناد چشم انداز کشور، لازم است برای تامین منابع آموزشی برنامه ریزی نمود. در این پژوهش جمعیت دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اول با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم ها تا سال 1420 پیش بینی شده است. سپس سیاست های مختلف مرتبط با بودجه ی تخصیص‌یافته به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج شبیه سازی گویای آن است که چنان چه رفتار باروری مطابق حال حاضر پیش برود، جمعیت دانش آموزان در سال های پیش رو افزایش خواهد یافت و پس از گذراندن بیشینه خود در دهه 1400، سیر نزولی خواهد داشت. چنان چه بودجه اختصاص یافته به ساخت مداس رقمی مطابق با مقدار اعلام شده برای سال 1398 داشته باشد، با کاهش جدی در سرانه مساحت فضای آموزشی مواجه خواهیم شد. در سناریوی بودجه دو برابری، این کاهش کم تر از یک متر مربع و در سناریوی بودجه 3 برابری، پس از 5 سال، سرانه آموزشی مدارس کشور بهبود خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Systems Dynamics Model for Forecasting Students Population in Iran and Planning For Schools’ Area

نویسندگان [English]

  • Mir Saman Pishvaee 1
  • Sayyedeh Sara Moosavi 2
1 Iran University of Science and Technology
2 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology,Tehran,Iran
چکیده [English]

Education is one of the main components of society that provides efficient and impressing humans. In any educational system, the first step to perform the training and nurturing programs is having a sufficient and suitable environment. There exists many problems about the educational resources in the country. According to the determined goals about the upgrading the literacy level of the society in country’s macro documents of future perspective; planning for educational resources supply is necessary. In this paper, prediction about the pupil population of the elementary and the lower secondary have been accomplished by the use of system dynamics methodology. The simulation has done from 1395 to 1420. The different scenarios about the way of allocating budjet to Organization For Development, Renovation And Equipping Schools according to changes in student population in the upcoming years have been investigated. The simulation results show that if the fertility behavior does not change, the population of students will increase in the coming years and will decrease after spending its maximum in the 1400 decade. If the budget allocated to building schools in the coming years is equal to the amount announced for 1398, educational area per capita will decrease. If this budget will be double the present value in the coming years, less than 1 square meter of per capita will be reduced and then return to the current value. Eventually, in a triple budget scenario, after 5 years, the educational area per capita will improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student Population
  • Educational Area Per Capita
  • Budjet Of Building Schools
  • system dynamics
  • Aging Chain