نویسنده = زعیمه نعمت الهی
تعداد مقالات: 1
1. منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 19-43

شکراله خواجوی؛ علی غیوری مقدم؛ زعیمه نعمت الهی