دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، شهریور 1392 

پژوهشی

گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید

صفحه 15-33

جمشید سالار؛ سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ فرج‌الله رحیمی


ارزیابی راهبردی الگوی دورکاری کارکنان

صفحه 53-73

حمید رامین‌مهر؛ محبوبه ادراکی؛ سیده سمانه توکلی؛ میترا امجدی کیوی


گونه‌شناسی نقش سیاست‌های بهره‌وری منابع انسانی

صفحه 75-104

علی شیرازی؛ سمانه لاجوردی؛ مهناز لاجوردی


بازنمایی تعالی سازمانی براساس اخلاق کسب‌و‌کار

صفحه 105-124

مجتبی رفیعی؛ معصومه حبیبی؛ علی‌رضا علی‌احمدی؛ محمد موسوی؛ محمد کرمانی


طراحی الگوی شایستگی مدیریتی

صفحه 145-165

مهدیه‌سادات خشوعی؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری؛ افشین جهان‌بازی