دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 7-187 
تحلیل شکاف استراتژیک ابعاد مدیریت دانش

صفحه 47-68

حبیب‌اله دعایی؛ جلال دهقانی سانیج


ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها

صفحه 141-159

علیرضا مؤتمنی؛ محمد جوادزاده؛ مهدی تیزفهم


موانع سازمان‌دهی اثربخش کانون‌های تفکر راهبردی

صفحه 161-187

اشرف لاجوردی؛ احمدعلی خائف الهی؛ پیمان متقی