دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 1-320 

پژوهشی

ارتقای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از طریق راهبرد هم‌رقابتی

صفحه 23-46

مرتضی سلطانی؛ سید محمدباقر جعفری؛ راضیه بی‌ننده


طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های رهبری در سازمان‌های خدمات شهری

صفحه 73-100

حمزه جمشیدی کهساری؛ حسن زارعی متین؛ محمدعلی بابایی زکیلکی؛ غلامرضا جندقی


رویکرد راهبردی به برند با محوریت ارزش پیشنهادی در سازمان‏های چابک ایرانی

صفحه 101-125

بابک مرادی؛ نسرین جزنی؛ اکبر عالم تبریز؛ اکرم هادی‌زاده


الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی

صفحه 147-167

پرویز کفچه؛ آرمان احمدی زاد؛ آرمان ساعدپناه


تحلیل وضعیت پایداری دانشی بنگاه‌های اقتصادی

صفحه 169-189

لیلا یگانه؛ رسول یگانه؛ روح‌الله نوری؛ سعید جعفری‌نیا


راهبرد کوچ ارزشی ـ رشدی و بهره‌وری سرمایه

صفحه 217-232

مهدی داوری؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ المیرا محبی


تعامل تیم مدیریت ارشد با ابعاد تاب‌آوری آنان

صفحه 233-248

فریبرز رحیم‌نیا؛ شمس‌الدین ناظمی؛ یاشار مرادیان