دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

طراحی مدل حاکمیت شرکتی درنظارت اثربخش بر تسهیلات اعطایی بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/smsj.2023.370074.1751

هادی نیک قلب؛ سعید صیاد شیرکش؛ فریده حقشناس کاشانی


شناسایی و تحلیل دیدگاه های بازاریابی دیجیتال صاحبان شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.22034/smsj.2023.387928.1811

علیرضا اشرف آبادی؛ محسن اعظمی


پارادایم کیفی- راهبردی نقش فدراسیون ورزش های همگانی در توسعه ی اقتصاد ورزشی، با تاکید بر نیروی انسانی متخصص

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22034/smsj.2023.382368.1779

حمید احمدی؛ علی محمد امیرتاش؛ محسن باقریان؛ صلاح الدین نقشبندی


طراحی و تبیین الگوی اجرایی در راستای تقویت صادرات غیرنفتی در استان گیلان به روش آمیخته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/smsj.2023.393906.1834

محمدتقی امینی؛ مرتضی رمضانی دستک؛ لطف اله فروزنده دهکردی؛ احسان احدمطلقی


نقش اتحاد راهبردی، ابعاد دوسوتوانی و چابکی راهبردی بر عملکرد بین ‏المللی سازمان‏ های ایرانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/smsj.2023.388464.1813

سهیلا خدامی؛ بهاره اصانلو؛ پیام پرتوی نیا


ارتقاء تاب آوری سازمانی از طریق تفکر استراتژیک کارآفرینانه: نقش میانجی نوسازی استراتژیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/smsj.2023.402428.1876

زهره محمدیاری؛ وحید شرفی


پٰژوهشی

شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای تله‌های شایستگی؛ کاربست روی‌آورد دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22034/smsj.2023.385927.1870

اردشیر شیری؛ راضیه باقرزاده خدا شهری؛ حامد قاسم پور


مستخرج از پایان نامه

بررسی تاثیر بداهه پردازی استراتژیک بر مزیت رقابتی: با تاکید بر نقش میانجی حافظه سازمانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.22034/smsj.2023.383493.1787

مهدی ربیعی؛ عطاءاله هرندی؛ شادان وهاب زاده


پژوهشی

بررسی اثرات دیجیتالی‌شدن بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط با تاکید بر نقش میانجی آمادگی صادراتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.22034/smsj.2023.390486.1819

اشکان گلدوز؛ امیر ذاکری؛ رحیم خانی زاد


شناسایی و رتبه بندی پیشایندها و پسایندهای خودسانسوری در سازمان های دولتی با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22034/smsj.2023.376846.1762

مرتضی پیری؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی


طراحی مدل چندسطحی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22034/smsj.2023.411980.1921

علی اقیان؛ علی رضائیان؛ داریوش غلام زاده


شناسایی و ارزیابی عوامل راهبردی موثر بر توسعه گردشگری سلامت با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22034/smsj.2023.391355.1825

مسرت آیت؛ محمد شریفی


مستخرج از رساله

تبیین نقشه راهبردی مدیریت نااطمینانی زنجیره تامین صنایع غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.22034/smsj.2024.428263.1955

فاطمه سلطانی هوراند؛ محمد رحیم رمضانیان؛ محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده


پژوهشی

شناسایی و تحلیل ساختاری تأثیر متقابل پیشران‌ها و روندهای مؤثر بر آینده اخلاق حرفه‌ای در زیست بوم کسب و کار ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22034/smsj.2023.412211.1916

عیسی نیازی؛ حسین بلوچی؛ محمدعلی سیاه سرانی کجوری